Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12
Σύνολο Εγγραφών: 26
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/1996 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/118/Φ.Ν.380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-38
Συνημμένα: ΠΔ 402/1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6095
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση διατάξεων για τον τρόπο εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/1996 Αριθμός: ΠΟΛ 1342
Πρωτόκολλο: 1117048/2184/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1342
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6187
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτροδότηση ακινήτων. Σε περίπτωση που παύσουν οι εργασίες στο ακίνητο, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων, η ΔΟΥ η οποία χορήγησε τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης, δεν υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης αυτής.
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/11/1996 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/17925  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-5989
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 628/1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με το εάν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών για την κάλυψη της ελάχιστης εμπειρίας έργων από τις εταιρίες που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εγγραφεί στη Ζ τάξη ΜΕΕΠ από τριετίας και καλύπτουν αθροιστικά πέντε κατηγορίες έργων στη Ζ τάξη, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέσα στην υπό του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία και για πιο προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα ληφθούν υπόψη τα έργα που έχουν εκτελεστεί οι συγχωνευόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Ζ τάξης.
 
4. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/10/1996 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/99/Φ.Ν.357  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό απροβλέπτων στον προϋπολογισμό των δημοσίων έργων.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/10/1996 Αριθμός: ΠΟΛ 1264
Πρωτόκολλο: 1107461/2019/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1264
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5738
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/1996 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/89/Φ.Ν.312  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-31
Συνημμένα: Υπουργική απόφαση Δ17α/10/78/Φ.Ν.312
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5710
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης καθορισμού των κατωτάτων ορίων στην κατηγορία Η/Μ για την Δ1 "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ".
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/9/1996 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ17γ/08/85/Φ.Ν.382  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5696
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της παρ.14 της αρ. 48/1994 εγκυκλίου. Νέα διεύθυνση για τη γνωστοποίηση της απόρριψης των υπερβολικά χαμηλά προσφορών.
 
8. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/8/1996 Αριθμός: ΦΕΚ188Α
Πρωτόκολλο: Ν. 2434/1996  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ188Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις.
 
9. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/8/1996 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/68/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5563
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοπρασία με προεπιλογή (Δ-Π). Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή (Μ-Κ). Τα παραπάνω συστήματα πρέπει να εφαρμόζονται με φειδώ και μόνο στις περιπτώσεις που ειδικοί τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/8/1996 Αριθμός: ΠΟΛ 1230
Πρωτόκολλο: 1090764/1805/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1230
Συνημμένα: Υπόδειγμα βεβαίωσης για τη ΔΕΗ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5571
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοκοδομών.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/8/1996 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/67/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5569
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή εξειδικευμένων επιχειρήσεων σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/7/1996 Αριθμός: ΠΟΛ 1219
Πρωτόκολλο: 1086701/629/0015  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1219
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βιβλίο αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/7/1996 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/64/Φ.Ν.294  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 145Α'/4.7.1996 (ΠΔ 186/1996)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση π.δ/τος για τα "αποφαινόμενα όργανα" των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/1996 Αριθμός: ΠΟΛ 1206
Πρωτόκολλο: 1082121/591  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1206
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5543
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του π.δ/τος 134/1996 (ΦΕΚ Α' 105) "τροποποίηση και συμπλήρωση μερικών διατάξεων του π.δ/τος 186/1992" "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων" όπως ισχύει. Παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τους.
 
15. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/7/1996 Αριθμός: 270
Πρωτόκολλο: 2273  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΘΟ-270
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5509
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ΚΒΣ.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english