Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1156
Πρωτόκολλο: 1082994/1745/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1156
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 488/2004.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15617
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επίκληση λόγων ανωτέρας βίας στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος συμβιβασμού ή τη μη τήρηση της προθεσμίας καταβολής του ποσού φόρων βάσει συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 2523/1997.
 
2. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2004 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/142/ΦΝ 435  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-34
Συνημμένα: Αρθρο 23 του ν. 3301/2004
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης τροπολογίας προσθήκης περί αναστολής του ν. 3164/2003.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1152
Πρωτόκολλο: 1104362/11529/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1152
Συνημμένα: Υποδείγματα Φ.01020, Φ.01021, Φ.01022
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15576
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992 και της δήλωσης φόρου υπεραξίας βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: 1104276/333/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15573
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15, του άρθρου 5, του ν. 3296/04 που προβλέπουν τη συνυποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1001/2005 και ΠΟΛ 1147/2005)
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: 1103905/2293/04/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και Ελλάδας-Ιρλανδίας.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2004 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/137/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15583
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα δημόσια έργα.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: 1102258/7766-11/0016  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: α. ΦΕΚ 253/Α'/14.12.2004 (άρθρο 29 ν. 3296/2004) β. ΦΕΚ 1755/Β'/29.11.2004 (Υπουργική Απόφαση 1092634/6908/11/0016/10.11.2004)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15574
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διάταξης περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: 1101755/6416/ΔΕ-Β΄  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15571
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: 1102403/314/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15549
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2005 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1142
Πρωτόκολλο: 1099486/11447/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15550
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: 1089894/438/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 534/2004 ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15552
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 534/2004 Γνωμοδότησης ΝΣΚ.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: 1101093/322/0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15548
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1150/2004 και ΠΟΛ 1001/2005)
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1134
Πρωτόκολλο: 1100938/845/00158  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1134
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: 1099366/2480/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: Σχέδιο εντύπου βεβαίωσης αποδοχών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15518
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2004.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/12/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1140
Πρωτόκολλο: 1098729/728/Α'0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1140
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 459/2004 ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15551
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 459/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english