Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1179
Πρωτόκολλο: 1128797/1070/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1179
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19980
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν. 3634/2008»
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1178
Πρωτόκολλο: 1128746/9216-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1180
Πρωτόκολλο: 1000193/11783/B0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1180
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19979
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3697/2008 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. (Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-21 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α' 194 /25.09.2008) και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους).
 
4. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2008 Αριθμός: ΦΕΚ2709Β
Πρωτόκολλο: Α2-8092  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2709Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20034
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α').
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1181
Πρωτόκολλο: 1128837/9229-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1177
Πρωτόκολλο: 1128734/1377/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1177
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1173
Πρωτόκολλο: 1127942 /11772 /Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2008 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1174
Πρωτόκολλο: 1128122/714/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1174
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (No Multisession) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου»
 
9. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/12/2008 Αριθμός: ΦΕΚ263Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3731/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ263Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1166
Πρωτόκολλο: 1124818/8883/0016  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19904
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 εως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1165
Πρωτόκολλο: 1124837/693/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1165
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19903
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας».
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1167
Πρωτόκολλο: 1124887/8184/1614  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1167
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19905
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.»
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο: 1124764/2303/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2009.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: 1123061/686/0015  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19902
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2009. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1114/2005, ΠΟΛ 1056/2006, ΠΟΛ 1136/2007).
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/12/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: 1120496/7934/1549/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 194Α' (άρθρο 22 ν. 3697/2008)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19887
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english