Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 299
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 31/12/2011 Αριθμός: ΦΕΚ268Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 31.12.2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ268Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24302
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 31/12/2011 Αριθμός: ΦΕΚ267Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 136/2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ267Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24341
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 2011  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-24376
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24376
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1268
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1268  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1268
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24326
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1265
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1265  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1265
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24327
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'/23-4-2010) σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1267
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1267  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1267
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24324
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1266
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1266  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1266
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24309
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, που λήγουν την 30η Δεκεμβρίου 2011.
 
8. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2011 Αριθμός: 97
Πρωτόκολλο: Ε57/38  
 Αρχείο .pdf: 2011ΙΚΑ-97
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24288
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1262
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1262  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1262
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 
10. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/212/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-24336
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24336
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/12/2011 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/25865  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΕΧΩΔΕ-24333
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24333
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση νέων Τεχνικών Δελτίων και Οδηγιών Συμπλήρωσής τους για την εγγραφή και αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις Α1 έως & 7η.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1270
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1270  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1270
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24415
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από υπουργικές αποφάσεις και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1259
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1259  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1259
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 152 Α).
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1260
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1260  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1260
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της ΠΟΛ.1241/2011 Α.Υ.Ο. και παροχή οδηγιών για εντατικοποίηση έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και λοιπά θέματα.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2011 Αριθμός: ΠΟΛ 1255
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1255  
 Αρχείο .pdf: 2011ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1255
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24290
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρησιμοποίηση Ειδοποιήσεων Τελών Κυκλοφορίας από το Διαδίκτυο.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english