Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 313
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ40476Β
Πρωτόκολλο: Α.1110  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ40476Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40584Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1249/09.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών/γονικών παροχών- “Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής”» (Β’ 5779).
 
2. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ4062Β
Πρωτόκολλο: 54187  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ4062Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40585
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2η προκαταβολή).
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/7/2024 Αριθμός: 1109
Πρωτόκολλο: Α.1109  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-1109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40584
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1059/18.04.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - “Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY”» (Β’ 2334).
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/7/2024 Αριθμός: 61338
Πρωτόκολλο: 2/61338/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-61338
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40586
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2025.
 
5. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3956Β
Πρωτόκολλο: 52948  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ3956Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (10η προκαταβολή).
 
6. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3949Β
Πρωτόκολλο: 51629  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3949Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40572
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
 
7. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 5/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ103Α
Πρωτόκολλο: Ν.5119  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ103Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40577
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) - Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Άλλες διατάξεις.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/7/2024 Αριθμός: 3029
Πρωτόκολλο: Ο.3029  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-3029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40579
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 14 παρ. 2, 17-29, 63, 65 και 73 του ν. 5113/2024 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», Α΄96/21-6-2024).
 
9. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3921Β
Πρωτόκολλο: 52776  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ3921Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40567
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (11η προκαταβολή).
 
10. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3832Β
Πρωτόκολλο: 22177 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-ΦΕΚ3832Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40560
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» και "Διάθεση στοιχείων και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου", σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
11. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3867Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3867Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40565
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β'2471) υπουργικής απόφασης, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3865Β
Πρωτόκολλο: 90116 ΕΞ 2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3865Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40566
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών της παρ. 16 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022.
 
13. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ100Α
Πρωτόκολλο: ν.5116  
 Αρχείο .pdf: 2024ΠΡΩΘ-ΦΕΚ100Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40563
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.
 
14. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3885Β
Πρωτόκολλο: 52159  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ3885Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40562
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (10η προκαταβολή).
 
15. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/7/2024 Αριθμός: ΦΕΚ3797Β
Πρωτόκολλο: 22846 ΕΞ2024  
 Αρχείο .pdf: 2024ΥΠΨΠ-ΦΕΚ3797Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 40558
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων», σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english