Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1390
Πρωτόκολλο: 1118168/7235/694/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1390
Συνημμένα: Υποδείγματα Πινάκων & Επεξηγηματική σημείωση στα αγγλικά
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12148
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, που είναι εγκαταστημένες σε άλλη χώρα και επιβαρύνται με ΦΠΑ στην Ελλάδα.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: 1094552/416ΠΕ/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12172
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων που καταβλήθηκε αχρεώστητα, βάσει απαλλακτικής διάταξης.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1385
Πρωτόκολλο: 1117650/1671/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1385
Συνημμένα: Κατάσταση επιστρεφόμενων κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12142
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1387
Πρωτόκολλο: 1111414/6475-11/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1387
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12145
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση-τροποποίηση της αριθμ. 1039904/2430/0016Α/25.4.2000 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί παροχής τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσόμενου σε πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1388
Πρωτόκολλο: 1118094/1636/Δ.Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1388
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 255/Α/2.11.2001 (Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 2954/2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12146
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 2954/2001.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1386
Πρωτόκολλο: 1117470/6955-7/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1386
Συνημμένα: Τροπολογία 798/68 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001 ν. 2971/2001)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12144
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιταγές σε ΕΥΡΩ.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1381
Πρωτόκολλο: 1117126/1656/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1381
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12139
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου και στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1383
Πρωτόκολλο: 1114260/6631-26/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1383
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12140
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων επί θεμάτων Δημοσίων Εσόδων λόγω της εισαγωγής του ΕΥΡΩ, από 01/01/2002.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1384
Πρωτόκολλο: 1117407/6944-7/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1384
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12141
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο με επιταγές σε ΕΥΡΩ.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1380
Πρωτόκολλο: 1117146/7150/756/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1380
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12138
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων ΦΠΑ εξαιτίας της εισαγωγής του ΕΥΡΩ, από 01/01/2002.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1372
Πρωτόκολλο: 1116688/5176/00ΤΥ/Δ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1372
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τιμών σε Ευρώ, της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, με το αντικειμενικό σύστημα.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1374
Πρωτόκολλο: 1114902/1034/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1374
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12123
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων & ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. -Οριο αξίας φορολογικών στοιχείων που υποβάλλονται για διασταύρωση - Γραμμογράφηση του αρχείου ηλεκτρομαγνητικών μέσω αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους, σε ευρώ - Παύση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών λόγω ασυμβατότητας με το ευρώ- Οριο ακαθαρίστων εσόδων σε ευρώ, για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2001 Αριθμός: 38
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/5/207  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-38
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2002.
 
14. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 20/12/2001 Αριθμός: 115
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΕΕ-115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ με στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/12/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1295
Πρωτόκολλο: 1110762/5083/00ΤΥ/Δ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1295
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12121
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τιμών σε Ευρώ, της αξίας ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας, με το αντικειμενικό σύστημα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english