Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1271
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3001Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1271
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29694
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1273
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2920Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1273
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29648
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1278
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2905Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1278
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29650
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1274
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2919Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1274
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29651
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.
 
5. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 30/12/2015 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: 5838  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/12/2015 Αριθμός: 29687
Πρωτόκολλο: 135934  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-29687
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β 1706/2015) Κοινής Υπουργικής απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2857Β
Πρωτόκολλο: 134453  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2857Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29638
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)
 
8. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 24/12/2015 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: 5785  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29632
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (Απόφαση 263/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ).
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/12/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1267
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2802Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1267
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29624
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
10. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/12/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5729  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-29639
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29639
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2015 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/οικ.79334/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29621
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικών αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής & αποφαινομένων οργάνων στις συμβάσεις δημ. έργων & μελετών αρμοδιότητας της Γεν. Γραμ. Υποδομών.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1264
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1264
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29602
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α' 133) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α'164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και λοιπές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ176Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4354/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ176Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29623
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/12/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2722Β
Πρωτόκολλο: 0004170 ΕΞ 2015, 0004169 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2722Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών.
 
15. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/12/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 147932  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΚΑ-29609
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29609
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english