Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
Σύνολο Εγγραφών: 754
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6992Β
Πρωτόκολλο: Α.1189  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6992Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38911
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ7005Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7005Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38892
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6995Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1138555  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6995Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) και των αρμοδιοτήτων της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ελευσίνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και των αρμοδιοτήτων Υποδιευθύνσεων των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ7188Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1140270 ΕΞ 2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7188Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38915
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιότητας Τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Τμήματος της υφιστάμενης Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και κατόπιν της παύσης λειτουργίας αυτής, Τμήματος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ7126Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7126Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38896
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: Ε2094
Πρωτόκολλο: Ε.2094  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38910
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: Ε2093
Πρωτόκολλο: Ε.2093  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38909
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α ́ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6960Β
Πρωτόκολλο: Α. 1188  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6960Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38908
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β'2470).
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6978Β
Πρωτόκολλο: 410991/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6978Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38907
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6986Β
Πρωτόκολλο: 415984/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6986Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38906
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ασκύφου του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6956Β
Πρωτόκολλο: Α. 1187  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ6956Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38905
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)» (Β' 1475).
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο.3333  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-38884
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38884
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022 με τίτλο «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» (Α' 239/22.12.2022).
 
13. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6941Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/137972/1210  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ6941Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38894
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος της Χώρας.
 
14. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/12/2022 Αριθμός: ΦΕΚ6872Β
Πρωτόκολλο: 126997  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-ΦΕΚ6872Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38880
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
 
15. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 414733  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΧΩΔΕ-38870
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38870
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english