Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1084  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. 3842/2010.
 
137. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 7/6/2010 Αριθμός: ΝΣΚ 235
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 235/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 235
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22068Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση ενημερότητας πτυχίου (ΕΠ), να δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών που έχουν για έγα της ΔΕΗ συνυποβάλλοντας και τις σχετικές βεβαιώσεις ανεκτέλεστου.
 
138. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/6/2010 Αριθμός: ΦΕΚ87Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3852/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ87Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21951
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο για δημόσιο τεχνικό έργο.
 
140. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/6/2010 Αριθμός: ΦΕΚ85Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3851/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ85Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21952
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
141. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/6/2010 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ11γ/οικ/326  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: ΦΕΚ 721Β/26-5-2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21947
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-Διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου".
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1077
Πρωτόκολλο: 10006/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., όταν εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: Δ12Α/1-6-2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21918
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3833/15.3.2010 "Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης" (ΦΕΚ Α'40) σχετικά με την επιβολή έκτακτης οικονομικής εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα (100.000 ευρώ και άνω).
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1075  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21925
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1070  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21899
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την ΠΟΛ 1044/22-4-2010.
 
146. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1072
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1072  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου διάρκειας της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ.
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1069  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21900
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1055/2003.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/5/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/28161/0026  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-21923
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21923
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δαπάνη ασφάλτου.
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1063
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1063  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21881
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1062  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21882
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english