Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
151. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1064  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21880
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
152. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1058
Πρωτόκολλο: 10732/B0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21863
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων, καθώς και απόδοσης του φόρου 8% όταν τα κεφάλαια παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
 
153. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1059
Πρωτόκολλο: 10733/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21864
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο «δήλωσης – εξουσιοδότησης», της διαδικασίας επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο σε περίπτωση τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1061  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21865
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 53 έως και 56 του ν. 3842/2010(Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010) και οδηγίες για την εφαρμογή τους.
 
155. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: Δ12Α/931/18-5-2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχουςκατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3842/2010.
 
156. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/5/2010 Αριθμός: ΦΕΚ644Β
Πρωτόκολλο: 20554/ΕΥΣ 3430 (ΦΕΚ 644Β)  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΘΟ-ΦΕΚ644Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22009Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων.
 
157. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/5/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 10326  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΡΓΑΣ-21867
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21867
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
 
158. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1055  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων.
 
159. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1056  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά.
 
160. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1057  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21846
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση-Συμπλήρωση των διατάξεων της απόφασής μας 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄) «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς-ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμών ή επιστροφής».
 
161. Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/5/2010 Αριθμός: ΦΕΚ66Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3846/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΑΠ-ΦΕΚ66Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.
 
162. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: 10689/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21824
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 
163. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: 10319/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21823
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων.
 
164. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 6/5/2010 Αριθμός: ΦΕΚ65Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3845/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ65Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
 
165. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/5/2010 Αριθμός: ΦΕΚ63Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3844/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ63Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22454
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english