Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
166. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2010 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/253/Φ10  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: ΦΕΚ 518Β/26-4-2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης - διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών" του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 
167. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο: 1050861/ΕΙ-11/0016  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
 
168. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2010 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: 17879  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21769
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του Β' Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010).
 
169. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1050  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21927
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την είσπραξη χρεών πτωχών οφειλετών.
 
170. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/4/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12 1055787ΕΞ2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-21755
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21755
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
171. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 
172. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/4/2010 Αριθμός: ΦΕΚ62Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3843/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ62Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21768
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1047  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21741
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων εφάπαξ εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
174. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1046
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1046  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
 
175. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2010 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/77/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21736
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων σχετικών με την έγκριση τροποποιήσεων των συμβάσεων Έργων, Εισηγητικές εκθέσεις για την τροποποίηση συμβάσεων και διαχείριση των Έργων, των οποίων η ολοκλήρωση προϋποθέτει Συμπληρωματικές Συμβάσεις και Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες.
 
176. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/4/2010 Αριθμός: ΦΕΚ58Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3842/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ58Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21742Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
 
177. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: Δ12 750 ΕΞ 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21731
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων.
 
178. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/4/2010 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17α/120/4/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21732
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθ. 77/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1041
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1041  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1041
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010.
 
180. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/4/2010 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Δ13ε/ο/4341  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Εγκυκλίου Ε.33/2006 (Α.Π. Δ13ε/ο/21814/4-12-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english