Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
181. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1039
Πρωτόκολλο: 10536/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1039
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21693
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές.
 
182. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1040
Πρωτόκολλο: Δ12Α/677/ΕΞ2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1040
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21702
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.
 
183. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/4/2010 Αριθμός: ΦΕΚ407Β
Πρωτόκολλο: Δ6/Β/οικ.5825  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ407Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21700
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
 
184. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1038  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21685
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
 
185. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/4/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: Δ 12 Α' ΕΞ.628 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21676
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994,οικονομικού έτους 2010 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
186. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1036  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη την 1/5/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
 
187. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/3/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/62/Φ 2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-21677
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21677
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447).
 
188. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2010 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/61/ΦΝ 275  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: ΦΕΚ 270Β/16.03.2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21674
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση τροποποιήσεων των διατάξεων των "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού -ΕΑΚ 2000" και "Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000".
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1033
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1033  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1033
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21675
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του 1ου τριμήνου 2010 και του Μαρτίου 2010 και των εκκαθαριστικών δηλώσεων μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α..
 
190. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1030
Πρωτόκολλο: Δ12 Α 575 ΕΞ 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21649
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.-Έντυπο Ε7-Φ-01.015).
 
191. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/3/2010 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Ε33/128  
 Αρχείο .pdf: 2010ΙΚΑ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21650
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων αντικατάστασης πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών.
 
192. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1025  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21647
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων, των τροποποιητικών δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. που υπεβλήθησαν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1143/2008 Α.Υ.Ο.Ο. – Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στη Γενική Γραμματεία Πληρ/κών Συστημάτων.
 
193. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 15/3/2010 Αριθμός: ΦΕΚ40Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3833/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ40Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21613
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
 
194. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2010 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: 10237  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 1/2010 και οδηγίες για το σχεδιασμό της τμηματικής πολεοδομικής μελέτης κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 128Α).
 
195. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: 1022  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21614
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16,17 και 20 του νόμου «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής κρίσης».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english