Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
211. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/1/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1011  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.1.2010, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
 
212. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 25/1/2010 Αριθμός: 93
Πρωτόκολλο: Απόφαση 93/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΣτΕ-93
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πτωχευτικός Κώδικας - Συμμετοχή σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών.
 
213. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1010
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1010
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3814/12-1-2010 (ΦΕΚ 3Α') "Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις" και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
 
214. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2010 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/37  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: ΦΕΚ 2630Β/31-12-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21426
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί συμπλήρωσης της απόφασης ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών” του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
 
215. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1007  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: Άρθρα1 και 3 του Ν.«Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21444
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 1 και 3 του νόμου «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
 
216. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2010 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/11/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21411
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τον ορθό έλεγχο των τεχνικών προσφορών και την ορθή αιτιολόγηση της βαθμολόγησής τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν 3316/2005).
 
217. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1003
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1003  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21392
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
 
218. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2010 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/3/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: ΦΕΚ 2514Β/22.12.2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς κ. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη και Νικόλαο Σηφουνάκη.
 
219. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/1/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1001  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21348
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων».
 
220. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/1/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1002
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1002  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1002
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21391
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english