Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1191
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1191
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22726
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά µε τoν αυτοέλεγχο των υποβαλλόµενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους
 
17. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/12/2010 Αριθμός: ΦΕΚ 213Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3900/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ 213Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22727
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1185
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1185  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22718
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/12/2010 Αριθμός: ΦΕΚ212Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3899/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ212Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1181
Πρωτόκολλο: 11891/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22689
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων, με βάση τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1180
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1180  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1180
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22692
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/12/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ30Α 4038661 ΕΞ 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-22713
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22713
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιμετώπιση περιπτώσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.3888/2010, βελτιώσεις κεντρικής περαίωσης.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/12/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/84935/0026  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-24025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24025
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά δαπανών δημοσίων έργων.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1177
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1177  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1177
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22652
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες και λοιπά θέματα περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1178
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1178  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22690
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet.
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2010 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/200/ΦΝ 458  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22664
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών.
 
27. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 6/12/2010 Αριθμός: ΦΕΚ205Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 126/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ205Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22670
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ύδατος, αφαλάτωσης και διύλισης, καθώς και συνοδών έργων στις νήσους Κέρκυρα και Παξούς (Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ).
 
28. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 6/12/2010 Αριθμός: 1645
Πρωτόκολλο: 1645/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΑΡΠΑΓ-1645
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 23555
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος παραγραφής αξιώσεων ΤΣΜΕΔΕ - Καταβολή προμηθειών εγγυητικών επιστολών. (Σχόλιο του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου: «Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους εργολήπτες δημοσίων έργων, διότι αποφαίνονται ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων του ΤΣΜΕΔΕ κατά των εργοληπτών δημοσίων έργων για την καταβολή των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε υπέρ αυτών είναι πενταετής και όχι εικοσαετής.»
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1203
Πρωτόκολλο: 11970/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1203
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 "Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας" του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58/23.4.2010).
 
30. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 2/12/2010 Αριθμός: ΦΕΚ204Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3894/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ204Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22458
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english