Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/11/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1164257/ΕΞ/0016  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-22732
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22732
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1130277/ΕΞ/2010-0016/5.10.10 (ΦΕΚ 1670 τ. Β)
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1170
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1170  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1170
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1175
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1175  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1175
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22625
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
 
34. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2010 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ12/οικ/41487  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22747
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγία για την σημείωση των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ακινήτων εκτός σχεδίου, της απαλλοτρίωσης ακινήτων σε αστικές περιοχές και περιοχές γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού και της επίσπευσης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή δημοσίων έργων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1176
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1176  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1176
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22624
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1174
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1174  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1174
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών.
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1173
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1173  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22621
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας).
 
38. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/11/2010 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17γ/02/194/ΦΝ449  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: ΦΕΚ 192Α'/16-11-2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22642
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος «Αναστολή του ΠΔ 138/2009 «Μητρώα μελετητών και εταιρειών μελετών» (Α’185) .
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1169
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1169  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1169
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22606
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώματος δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1167
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1167  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1167
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22667
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδας-Μαρόκου, Ελλάδας-Σερβίας και Ελλάδας-Τυνησίας.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1163  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22594
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από δικαστικούς επιμελητές.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1162  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22576
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας αποδοχής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1164
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1164  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1164
Συνημμένα: Απόφαση ΣτΕ 2402/2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22604
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικειμενικό σύστημα προστίμων Κ.Β.Σ. - Συνταγματικότητα αυτού.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1161
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1161  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τον συμψηφισμό των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
45. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/11/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99-1-248  
 Αρχείο .pdf: 2010ΙΚΑ-22600
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22600
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2010 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english