Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1159  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22593
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1158  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: 11767/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22588
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1811Β΄  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22622
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2010, για τις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1156
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1156  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22559
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010, καθώς και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/11/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1153
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1153  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1153
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22539
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσκόμιση αχρησιμοποίητων, θεωρημένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/11/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ30Α 4034006 ΕΞ2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-22531
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημιουργία νέων ειδών φόρων και οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του ν,3888/2010, άρθρα 11 & 12 (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10.2010 & ΠΟΛ.1147/27.10.2010).
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2010 Αριθμός: ΦΕΚ1697Β
Πρωτόκολλο: οικ. 12017/1245  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1697Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22524
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ".
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1149  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22508
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2011. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’).
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1147  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22500
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1143  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων.
 
57. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/10/2010 Αριθμός: ΦΕΚ182Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3889/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ182Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22461
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1138
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1138  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1138
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22463
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος, χρόνος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν.3888/2010 περί περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβολής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1137
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1137  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1137
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22462
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για την περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων που υπάγονται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α' του ν. 3888/2010, χρόνος, τρόπος και διαδικασία έκδοσης και τυχόν διόρθωσης αυτού, καθώς και αποδοχής του από τον επιτηδευματία.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/10/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1136  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22421
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων ν.3888/2010 α) ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών β) περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και γ) παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english