Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
76. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/9/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΡΓΑΣ-22349
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/9/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1130  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22355
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων.
 
78. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/9/2010 Αριθμός: 79
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ3/112/89532  
 Αρχείο .pdf: 2010ΟΑΕΕ-79
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25453
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ¨παλαιών¨ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα.
 
79. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/9/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.20854/1202  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΡΓΑΣ-22377
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011.
 
80. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/9/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΕΤΑΑ-22322
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22322
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον ν.3863/2010.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/9/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1126  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 302/2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από πτωχό.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ1388Β
Πρωτόκολλο: Αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1388Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22523
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA".
 
83. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/9/2010 Αριθμός: ΦΕΚ1387Β
Πρωτόκολλο: οικ.17178  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1387Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22431Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/9/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1125  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/9/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1128  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22290
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για τους "αφανείς επιτηδευματίες".
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/8/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1127  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22289
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση του ν. 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του.
 
87. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/8/2010 Αριθμός: ΦΕΚ1312Β
Πρωτόκολλο: 362591757/Ε103  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1312Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/8/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1123
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2009.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/8/2010 Αριθμός: ΦΕΚ141Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3871/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ141Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/8/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1122
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22200
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής δήλωσης εναίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009. - Περιλαμβάνονται και Υποδείγματα
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english