Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/8/2010 Αριθμός: ΦΕΚ1291Β
Πρωτόκολλο: 35130/739  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1291Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/8/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1120
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22191
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010. αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του ν. 3845/10 (ΦΕΚ65Α/06.05.2010)
 
93. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 5/8/2010 Αριθμός: ΦΕΚ132Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 72/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ132Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22232
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.).
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1118
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινήσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, κλπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.2010
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/7/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1121  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 36/2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22221
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στην εταιρεία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.».
 
96. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2010 Αριθμός: 54
Πρωτόκολλο: Ε33/370  
 Αρχείο .pdf: 2010ΙΚΑ-54
Συνημμένα: 13 σελίδες
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22144
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1114  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22127
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων, βοηθητικών χώρων – έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων.
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1113
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1113  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1113
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22115
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν.3862/2010 (ΦΕΚ 113Α') - Παράταση προθεσμιών.
 
99. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/7/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/104  
 Αρχείο .pdf: 2010ΙΚΑ-22109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22109
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πάγιο Σύστημα ρύθμισης οφειλομένων εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/7/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1115  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22134
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3858/2010, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) – Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1087/11-6-2010.
 
101. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 15/7/2010 Αριθμός: ΦΕΚ115Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3863/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ115Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22111
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1112
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1112  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22110
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS) για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων.
 
103. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/7/2010 Αριθμός: ΦΕΚ112Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3861/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ112Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22099
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 
104. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/7/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/15526  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-22068
Συνημμένα: α) Υπ. Απόφαση Δ15/οικ.15342/2010 β) Γνωμοδότηση ΝΣΚ 235/2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22068
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή βεβαιώσεων ανεκτέλεστου έργων ΔΕΗ και έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 
105. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.: 29754  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-22065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22065
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/10 "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 62Α'/28-4-2010).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english