Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/7/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1111  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22070
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).
 
107. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ. 15342  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-22068Α
Συνημμένα: Η υπ'αριθμ. 235/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ..
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22068Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αρ. 235/2010 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ..
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/7/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1108  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και της ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/14-11-2001 σχετικά με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
109. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/6/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2489/ΓΕ  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-22088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22088
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στελέχωση εργοληπτικών επιχειρήσεων από υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: Δ12Α΄/1266 / 2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1106  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22045
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλοποίηση στη διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. – Τροποποίηση - αντικατάσταση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305).
 
112. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 29/6/2010 Αριθμός: 707
Πρωτόκολλο: 707/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΕΛΣΥΝ-707
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε προσυµβατικό έλεγχο υπάγονται όλες οι συµπληρωµατικές συµβάσεις εργασιών σε δημόσια έργα των οποίων η αρχική σύµβαση υπήχθη σε προσυµβατικό έλεγχο ανεξαρτήτως ποσού.
 
113. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/6/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/93  
 Αρχείο .pdf: 2010ΙΚΑ-22061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β' τετραμήνου 2010 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1102  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1100  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22010
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1101  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.
 
117. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/6/2010 Αριθμός: ΦΕΚ95Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3855/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ95Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.
 
118. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/6/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΔΟ/Φ.126.17/01/5390  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-21986
Συνημμένα: ΦΕΚ 805Β'/9-6-2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1098  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21997
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3845 (ΦΕΚ65Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. από 01.07.2010.
 
120. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2010 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17γ/ 4/104/ΦΝ 448  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: ΦΕΚ 644Β/13-5-2010
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22009
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της αριθμ. 20554/ΕΥΣ3430/13-5-2010 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english