Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 220
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1095
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1095  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1095
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21987
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010.
 
122. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/6/2010 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/103/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΧΩΔΕ-22008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στον Γενικό Γραμματέα που προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1093  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010).
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1104
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1104  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1104
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.
 
125. Πολιτικό Εφετείο
Κατηγορία: Απόφαση Πολιτικού Εφετείου Ημερομηνία: 16/6/2010 Αριθμός: 417
Πρωτόκολλο: Εφετείο Λάρισας 417/2010  
 Αρχείο .pdf: 2010Εφ-417
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22502Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σημαντική απόφαση, η πρώτη απόφαση πολιτικού εφετείου, που δέχεται τα ακόλουθα: α) Απευθείας αγωγή για την είσπραξη ρητώς ή αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού. β) Εφαρμογή αυξημένου επιτοκίου υπερημερίας άρθρ. 4 § 4 Π.Δ. 166/2003. γ) Αντίθεση στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) των διατάξεων που προβλέπουν μειωμένο επιτόκιο υπερημερίας υπέρ Δημοσίου κ.λπ. δ) Δεν απαιτείται για την έναρξη της τοκοφορίας του λογαριασμού προηγούμενη έκδοση τιμολογίου ή πληρωμή των κρατήσεων. ε) Έναρξη τοκοφορίας ΦΠΑ μαζί με τα υπόλοιπα ποσά του λογαριασμού. στ) Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης, καταλογισμός του καταβαλλόμενου ποσού πρώτα για την εξόφληση εξόδων και τόκων και κατόπιν κεφαλαίου (άρθρο 423 ΑΚ), εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία.
 
126. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2010 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: οικ. : 25172  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21979
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης ν. 3843/2010.
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1094  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21976
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1090  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21967
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1089  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21965
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010.
 
130. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1091  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και καθορισμού διαδικασιών και προϋποθέσεων διενέργειας ορισμένων κατηγοριών συναλλαγών.»
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1092  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1085
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1085  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1085
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21973
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εντύπων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (στο εξής Συμφωνία) [ν.3363/2005 (ΦΕΚ Α΄ 159)].
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1087
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1087  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1087
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) και του ν. 3808/2009, που αφορούν στη διαδικασία συνδιαλλαγής.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/6/2010 Αριθμός: ΠΟΛ 1088
Πρωτόκολλο: 10943/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1088
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21966
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’58).
 
135. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2010 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: 9180  
 Αρχείο .pdf: 2010ΥΠΕΚΑ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21991
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για ειδικές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english