Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
61. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2006 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ17α΄/103/3/Φ.5.1.4  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: Η υπ΄αρίθμ. 137/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17302
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ. 137/2006 γνωμοδότησης για το επιτόκιο προκαταβολής στην κατασκευή των δημοσίων έργων.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1083
Πρωτόκολλο: 1049703/3689/770/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17250
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές.
 
63. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2006 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ17γ/08/77/439.4  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17241
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την θεσμοθέτηση αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων στις συμβάσεις του ν. 3316/05.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1081
Πρωτόκολλο: 1048730/373/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1081
Συνημμένα: Παραρτήματα δύο.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους.
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: 1044904/3158/0016  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2006.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο: 1045968/220/0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. και Ε9 έτους 2006.
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: 1046599/364/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17235
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σε θέματα επιβολής προστίμων για συγκεντρωτικές καταστάσεις άρθ. 20 Κ.Β.Σ. και διενέργειας ελέγχων βάσει αποτελεσμάτων διασταυρώσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2003.
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: 1045676/10667/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: 1073027/4380/902/A0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής (3 σελίδες)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες.
 
70. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/5/2006 Αριθμός: 6Π
Πρωτόκολλο: 18894  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-6Π
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: 1042614/3111/696/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17172
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της "δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου".
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1042617/1303/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: Παράρτημα με τρία παραδείγματα.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ-Α'/ΠΟΛ.1054/27.3.2006 "Ελεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων".
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1073
Πρωτόκολλο: 1042978/183/Α'0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1073
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17197
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο: 1041972/10601/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: Υπόδειγμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (4 σελίδες)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1066
Πρωτόκολλο: 1041498/2097/475/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1066
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17162
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1038/9.3.2006 για τη διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english