Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/6/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: 1021718/10386/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16131
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το μέρος της αφορολόγητης έκπτωσης που έχει σχηματισθεί βάσει αναπτυξιακού νόμου και αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα μερίδια προσωπικής εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδοτήσεως του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φορολογία κατά το χρόνο της μεταβίβασης.
 
77. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/6/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/ΟΙΚ/17973  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-16077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του άρθρου 4 της αρ. Δ17α/04/50/ΦΝ.430/2.10.2001 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β'1314/11.10.2001) με θέμα: "Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις".
 
78. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Λοιπά Έγγραφα Ημερομηνία: 6/6/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘ.289  
 Αρχείο .pdf: 2005ΕΤΑΑ-16127
Συνημμένα: Απόφαση ΤΣΜΕΔΕ 813/04
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16127
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορηγήσεις εγγυητικών επιστολών.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: 1054323/3550/0016  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: 1051823/1791/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16064
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περαίωση υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/04.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1081
Πρωτόκολλο: 1051402/1782/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16062
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της απόφασης 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 "Ελεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων".
 
82. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/5/2005 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/65/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 573 Β'/27.4.2005 (Απόφαση Δ17α/09/56/ΦΝ437/27.4.2005 του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16045
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης. (Αφορά την 1η Διόρθωση των Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Εργασιών).
 
83. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2005 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/65/ΦΝ429  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ Β' 576/28.4.2005 (Υπουργική Απόφαση Δ17α/78/4/ΦΝ429)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: 1048635/270/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: α) Απόσπασμα ΦΕΚ 96 Α'/20.4.2005 (Ν. 3336/2005, Αρθρα 6 και 16) β) Απόσπασμα διοικητικής κωδικοποίησης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16074
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3336/2005, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 
85. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 11/5/2005 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2005/14/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΕΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21785
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ, 88/357/ΟΕΚ και 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων.
 
86. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 11/5/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 244
Πρωτόκολλο: 244/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 244
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16251
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν, μετά την ισχύ του Ν. 3316/2005, ο αρμόδιος για θέματα Γ.Γ.Α. Υπουργός (ή ο Γ.Γ.Α.) εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα, μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α., (α) να αποφασίζει τη δημοπράτηση έργου της Γ.Γ.Α. με την εφαρμογή του συστήματος με προεπιλογή ή με μελέτη-κατασκευή, και (β) να εγκρίνει ειδικούς επί πλέον όρους που προστίθενται στις σχετικές διακηρύξεις.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο: 1047915/10698/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16006
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών λόγω εορτής της Πρωτομαγιάς.
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/5/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1047551/3131-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-16014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν. 3259/2004.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: 1047750/893/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16002
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του "Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ" που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/5/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1073
Πρωτόκολλο: 1047581/133/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1073
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15999
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1046/2005, 1057/2005).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english