Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
106. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2005 Αριθμός: 9
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/41/Φ.Ν 439  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-9
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15917
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: 1032801/208/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15902
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες Προσαρμογής Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών - λοιπές διευκρινίσεις, με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1.4.2005. (Βλ. και την ΠΟΛ 1072/2005)
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1052
Πρωτόκολλο: 1024405/10431/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1052
Συνημμένα: Η υπ.αριθμ. 8354/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 329/τ.Β'/15-3-2005)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15880
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο: 1026213/477/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15873
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ. 1026/18.2.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: 1017212/10346/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15874
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατά τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη στο Χ.Α.Α., στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 3310/2005, δεν οφείλεται φόρος.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: 1025108/84/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15852
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1046
Πρωτόκολλο: 1026525/83/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15872
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων κατά τη μεταβίβασή τους με οποιαδήποτε αιτία. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1057/2005, ΠΟΛ 1073/2005)
 
113. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2005 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ13β/0β4318  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: α) Υπουργική Απόφαση Δ13/b/014.16522/30-11-04 και β) Πίνακας Προτύπων και Οδηγιών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης για φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1042
Πρωτόκολλο: 1024360/10327/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που θα προκύψουν στη χρήση 2004, από την αποτίμηση σε Δολλάρια Η.Π.Α..
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1040
Πρωτόκολλο: 1023924/427/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1040
Συνημμένα: Διάφορα έντυπα και πίνακες.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15851
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τις συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3296/2004.
 
116. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/3/2005 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/29/ΦΝ 438  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-7
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15839
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (Βλ. και Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 39/2005)
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: 1022162/382/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15863
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2005 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
118. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2005 Αριθμός: 6
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/28/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-6
Συνημμένα: ΦΕΚ 182 τ.Β'/11-2-2005 (Υπουργική Απόφαση Δ17α/07/114/ΦΝ437)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/3/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1037
Πρωτόκολλο: 1021681/1120/ΔΕ-Α΄  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1037
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15850
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1081/2005 και 1087/2005)
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο: 1020748/10361/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15786
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english