Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
136. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 1/4/2016 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/17741/Φ.ΕΓΚΥΚΛ  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και ελέγχου καταλληλότητας.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/3/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-29958
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.
 
138. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/3/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1042
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1042  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29955
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/3/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585 (ΦΕΚ 684Β)  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-29880
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29880
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
140. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2016 Αριθμός: ΦΕΚ631Β
Πρωτόκολλο: Υ132  
 Αρχείο .pdf: 2016ΠΡΩΘ-ΦΕΚ631Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29886
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.
 
141. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 4/3/2016 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: 1111  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29867
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
 
142. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/2/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 22501  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-29862
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019.
 
143. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/2/2016 Αριθμός: ΦΕΚ21Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4368/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΥΓ-ΦΕΚ21Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29818
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
 
144. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2016 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/79518/Φ.ΕΓΚΥΚ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση σχετικά με την υπ'αριθμ. 1293/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
145. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2016 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: ΔΝΣα/οικ10757/ΦΝ439.6  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29850
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016.
 
146. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/2/2016 Αριθμός: ΦΕΚ311Β
Πρωτόκολλο: 67/2015  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ311Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29796
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.
 
147. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2016 Αριθμός: ΦΕΚ264Β
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ264Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ264Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29801
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση σφάλματος στην 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015.
 
148. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/2/2016 Αριθμός: ΦΕΚ274Β
Πρωτόκολλο: 14904  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ274Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29786
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2016.
 
149. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2016 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ120/7/189831  
 Αρχείο .pdf: 2016ΟΑΕΕ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29766
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
 
150. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ10060/37587/10334 (ΦΕΚ64ΥΟΔΔ)  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-29776
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29776
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ 10060/14167/4137/9−4−2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.A.A.» (ΥΟΔΔ 241).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english