Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12
Σύνολο Εγγραφών: 27
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/5/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ/Α'  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11018
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1145/1999.
 
17. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/1998 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Ε33/76  
 Αρχείο .pdf: 1998ΙΚΑ-33
Συνημμένα: ΦΕΚ 270Α'/24.12.97, ΦΕΚ 272Β'/18.3.98
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9688
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή καταβολής και ρύθμιση σε δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πληγέντων από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, από 24/12/1997 και εφεξής.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/4/1998 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/36/ΦΝ 407  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 8057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης για τη διενέργεια ελέγχων στα δημόσια έργα από τον Ειδικό Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ).
 
19. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/3/1998 Αριθμός: ΦΕΚ57Α
Πρωτόκολλο: Ν. 2592/1998  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ57Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22304
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/3/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: 1035321/559/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ 31Α'/17.2.1998 (ν.2579/1998 άρθ. 3, 5, 7 & 8)-- Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος για τα αφορολόγητα αποθεματικά
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 5, 7 και 8 του ν. 2579/1998 οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος. Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους.
 
21. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/1998 Αριθμός: 9
Πρωτόκολλο: Δ17γ/04/22/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-9
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7833
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ("πόθεν έσχες", άρθρο 3 του ν. 2576/1998).
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/1998 Αριθμός: 8
Πρωτόκολλο: Δ11δ/53/1  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-8
Συνημμένα: Πίνακες (2 σελίδες)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7815
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αξία σε δραχμές των κατωτάτων ορίων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και για τις αντίστοιχες δημόσιες συμβάσεις εξαιρούμενων τομέων τα οποία εφαρμόζονται από την 1-1-1998 μέχρι την 31-12-1998.
 
23. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/2/1998 Αριθμός: 6
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/21/ΦΝ402  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-6
Συνημμένα: Απόφαση Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7832
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής Δημοσίου Εργου.
 
24. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 16/2/1998 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 98/4/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 1998ΕΕ-4
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21801
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.
 
25. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/1998 Αριθμός: 5
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/17/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΕΧΩΔΕ-5
Συνημμένα: ΦΕΚ 25Α'/9.2.1998
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 2576/1998 "Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις".
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/1998 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: 1020603/290/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 1998ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7727
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών.
 
27. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/1/1998 Αριθμός: 41
Πρωτόκολλο: Ε41/6  
 Αρχείο .pdf: 1998ΙΚΑ-41
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7667
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή και παρακολούθηση Δημοσίων Εργων, οι εργασίες των οποίων εκτελούνται σε διάφορες ασφαλιστικές περιοχές με ενιαία σύμβαση.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english