Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ2016/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30195
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30195
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1083
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1083
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30185
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/12-5-2016 (85 Α') και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1087
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1087
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1079
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1079
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30174
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1095069 ΕΞ2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30179
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.
 
96. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 22/6/2016 Αριθμός: ΦΕΚ117Α
Πρωτόκολλο: ν. 4399/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΑΝ-ΦΕΚ117Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35126Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30184
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας.
 
98. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2016 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/37645/ΦΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30197
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ν.4392/2016 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄του ν.4281/2014.
 
99. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 21/6/2016 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/32289/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30192
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1744Β  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30157
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/ πιστωτικές κάρτες ή μετρητά.
 
101. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/434  
 Αρχείο .pdf: 2016ΙΚΑ-30149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30149
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών.
 
102. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Οικ. 20494  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου.
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1070  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30121
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30133
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30133
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english