Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
106. Υπ. Εθνικής Άμυνας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 6/6/2016 Αριθμός: ΦΕΚ106Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4393/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΘΑ-ΦΕΚ106Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30126
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOS]... και άλλες διατάξεις.
 
107. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2016 Αριθμός: ΦΕΚ1561Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1561Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30140
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/6/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30105
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση.
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30103
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1066
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1066
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30106
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α714-8-2015), του άρθρου 66 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015) και του άρθρου 13 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/5-4-2016) και παροχή οδηγιών.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30108
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης του άρθρου 99 του ν. 3588/2007.
 
112. Υπ. Πολιτισμού
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/5/2016 Αριθμός: ΦΕΚ100Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4392/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΠΟ-ΦΕΚ100Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30098
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1064  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30093
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
 
114. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/5/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 370  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΤΑΑ-30122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέματα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - Αιτήματα Πανελληνίου Συλλόγου Ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ.
 
115. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 24/5/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΕ-30096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30096
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθωτικό στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 94/28.03.2014)
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1061  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30082
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».
 
118. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 12/5/2016 Αριθμός: ΦΕΚ85Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4387/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ85Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/5/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30091
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του.
 
120. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 10/5/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 122/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30072
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30072
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν μετά την κατάργηση του άρθρου 39 του ν.4331/2015 από τότε που ίσχυσε από το άρθρο 21 παρ. 3 του ν.4337/2015 υποχρεούται η διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. να ανακαλέσει τις σχετικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του καταργηθέντος άρθρου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english