Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ανακοινώσεις 2004-2010
 
29/12/2010

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρμογή των ακινήτων.»

02/12/2010

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Yποχρεώσεις των φορολογουμένων για το μήνα Δεκέμβριο.»

25/11/2010

Εγγραφο της Β3 Δ/νσης του Υπ. Εξωτερικών με θέμα: «Ολοκλήρωση των εργασιών της 7ης συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής & Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος – Αιγύπτου (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2010)» και το συνημμένο σε αυτό Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των κατασκευών που υπέγραψαν, για την Ελληνική πλευρά, ο ΣΑΤΕ, και για την Αιγυπτιακή πλευρά, η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Κατασκευών.

19/11/2010

Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το νέο φορολογικό καθεστώς που αφορά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών» που διοργανώνει τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 18:30 στην Ερμούπολη της Σύρου.

18/11/2010

Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 - Παρουσίαση, Π.Δ.Ε.2011, Εισηγητική Έκθεση.

18/11/2010

Πρόσκληση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο 4ο Συνέδριο-Έκθεση με θέμα: «Προβολή των Ελληνικών Ακινήτων» (Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11:30 - 18:00, στο Μόναχο).

11/11/2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Επενδυτικά Προγράμματα στην Ουκρανία.»
11/11/2010

Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών GULFBID, ΜΠΑΧΡΕΪΝ 3-5/5/2011

11/11/2010

Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών BIG 5, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 27/2-2/3/2011

09/11/2010

Διοργάνωση Σεμιναρίου από τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ & το Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων με θέμα: «Περαίωση Ανέλεγκτων Υποθέσεων (Ν. 3888/2010)». (Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 5:00 μ.μ.).

08/11/2010

Ανακοίνωση - Πρόσκληση συμμετοχής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) & του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισμών (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) σε κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο "Training Course on Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures" (Ξενοδοχείο ΕSPERIA PALACE, 6-10 Δεκεμβρίου 2010).

05/11/2010

Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010.»

02/11/2010

ΔΕφΑθ 529/2009: Σημαντική απόφαση που δέχεται τα ακόλουθα: α) Απευθείας αγωγή για την είσπραξη ρητώς ή αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού. β) Εφαρμογή αυξημένου επιτοκίου υπερημερίας άρθρ. 4 § 4 Π.Δ. 166/2003. γ) Αντίθεση στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) των διατάξεων που προβλέπουν μειωμένο επιτόκιο υπερημερίας υπέρ Δημοσίου κ.λπ. δ) Έναρξη τοκοφορίας από όχληση. Δεν απαιτείται για την έναρξη της τοκοφορίας του λογαριασμού προηγούμενη έκδοση τιμολογίου ή πληρωμή των κρατήσεων. ε) Έναρξη τοκοφορίας ΦΠΑ από την καταβολή του.

02/11/2010

ΔΕφΑθ 1269/2009:Σημαντική απόφαση, που δέχεται ό,τι και η ΔΕφΑθ 529/2009, με κύριο επιπρόσθετο στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί, ότι ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να ελέγξει τη νομιμότητα της έγκρισης του λογαριασμού.

02/11/2010

Εφετείο Λάρισας 417/2010: Σημαντική απόφαση, η πρώτη απόφαση πολιτικού εφετείου, που δέχεται τα ακόλουθα: α) Απευθείας αγωγή για την είσπραξη ρητώς ή αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού. β) Εφαρμογή αυξημένου επιτοκίου υπερημερίας άρθρ. 4 § 4 Π.Δ. 166/2003. γ) Αντίθεση στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) των διατάξεων που προβλέπουν μειωμένο επιτόκιο υπερημερίας υπέρ Δημοσίου κ.λπ. δ) Δεν απαιτείται για την έναρξη της τοκοφορίας του λογαριασμού προηγούμενη έκδοση τιμολογίου ή πληρωμή των κρατήσεων. ε) Έναρξη τοκοφορίας ΦΠΑ μαζί με τα υπόλοιπα ποσά του λογαριασμού. στ) Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης, καταλογισμός του καταβαλλόμενου ποσού πρώτα για την εξόφληση εξόδων και τόκων και κατόπιν κεφαλαίου (άρθρο 423 ΑΚ), εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία.

25/10/2010

ΓΓΔΕ: Δυναμική αναζήτηση στο σύστημα επιτελικής παρακολούθησης έργων όπως μας γνωστοποιήθηκε από το μέλος κ. Γιώργο Κυριακόπουλο.

25/10/2010

Πρόταση της ΕΕ για δημόσια διαβούλευση: Αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων [Περίληψη, Πράσινη βίβλος υπό διαβούλευση, Διαβούλευση].

22/10/2010

ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών [Πληροφοριακό Έντυπο - Κοινή Υπουργική Απόφαση - Δημοσίευμα]

21/10/2010

Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας με θέμα: «Διαμαρτυρία για μη πληρωμές εργοληπτικών επιχειρήσεων» προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

13/10/2010

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας: Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.

11/10/2010

Σχέδιο νόμου του ΥΠOMEΔΙ με θέμα: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», όπως κατατέθηκε στη Βουλή [Αιτιολογική Έκθεση, Σχέδιο Νόμου, Καταργούμενες & Τροποποιούμενες διατάξεις, Εκθέσεις Γ.Λ.Κ., Δημόσια Διαβούλευση, Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών/ρυθμίσεων].

07/10/2010

Έγγραφο του Υπ. Εξωτερικών με θέμα:«Επίσημη Επίσκεψη ΥΦΥΠΕΞ κ. Σπ. Κουβέλη στην Τουρκία. Επιχειρηματική Αποστολή (Κωνσταντινούπολη, 26 Οκτωβρίου 2010).»

06/10/2010

Κρατικός Προϋπολογισμός 2011: Παρουσίαση, Προσχέδιο, Π.Δ.Ε.

01/10/2010

Κλαδικό Σεμινάριο ΕΕ/Ημερίδα ΥΠΕΞ για «Χρηματοδότηση Μελετών και Έργων Υδάτων από Διεθνείς Οργανισμούς στις Αναπτυσσόμενες χώρες

01/10/2010

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Υποχρεώσεις φορολογούμενων τον Οκτώβριο.»

30/09/2010

Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την κηδεία του τ. Προέδρου της Ιωάννη Παπαϊωάννου.

23/09/2010

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Κοζάνης με θέμα: «Επανάληψη διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΒΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».»

20/09/2010

Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών-Μεταφορών της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (MASTER PLAN 2020) - Υποβολή παρατηρήσεων-προτάσεων.

15/09/2010

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ με θέμα: «Οδηγία ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση: Πληρωμές στις κατασκευαστικές εντός 60 ημερών.»

09/09/2010

6o Εθνικό Συνέδριο Ένωσης βουλγαρικών οργανισμών ενέργειας (ΑΒΕΑ), Φιλιππούπολη 25-26.11.2010.

07/09/2010 Ανασχηματισμός - 48 μέλη της νέας Κυβέρνησης.
26/08/2010

Έγγραφο του ΣΠΕΔΕΗ προς το ΤΣΜΕΔΕ.

17/08/2010

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας/ΥΠΟΙAN με θέμα: «Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης από την Ε.Ε. σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της Οδηγίας Υπηρεσιών στα Κράτη - Μέλη.»

05/08/2010

Διαβιβαστικό Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με τα αναφερόμενα σε αυτό:

1.

Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του Ν.3669 περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και Συνοπτικό Πίνακα Βασικών Αλλαγών

2.

Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του Ν.3316 περί Μελετών και Συνοπτικό Πίνακα Βασικών Αλλαγών

3.

Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής των Έργων και το Συνοπτικό Σημείωμα Βασικών Ρυθμίσεων για την Ανεξάρτητη Αρχή.

21/07/2010

Αναδημοσίευση άρθρου του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ του ΤΕΕ (ΤΕΥΧΟΣ 2593) με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ερευνητικό πρόγραμμα.»

20/07/2010 Παρατηρήσεις του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου επί της Πράξης 707/2010 του VI Tμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
20/07/2010

Πρόγραμμα της ημερίδας με θέμα: «Η ανάπτυξη ως σύνθημα και ως πράξη», που πραγματοποιεί το ΤΕΕ την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2010 ώρα 12 μμ (ΤΕΕ Νίκης 4, 1ος όροφος).

16/07/2010

Αναδημοσίευση άρθρου του Capital.gr με θέμα: «Πρωτοφανής "καμπάνα" στο ΙΚΑ για "εμμονή σε αστήριχτα ένδικα μέσα".»

15/07/2010

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2007/66.

09/07/2010

Νέες προκηρύξεις της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ.

07/07/2010

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Το νέο φορολογικό καθεστώς διάθεσης κερδών των Ανωνύμων Εταιρειών,των ΕΠΕ και των συνεταιρισμών.»

07/07/2010

ΠΡΟΣΟΧΗ - Πολύ σημαντική Πράξη 707/2010 του VI Tμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι όλες οι συμπληρωματικές συμβάσεις υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανεξαρτήτως ποσού ακόμη και αν είχε περάσει προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας η κύρια σύμβαση.

02/07/2010

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Ιούλιο».

02/07/2010

Έγγραφο του ΣΠΕΔΕΠ με θέμα: «Τρόπος εξόφλησης υποχρεώσεων κοινοπραξιών.»

02/07/2010

Αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3274/04 (Πρόγραμμα Θησέας): Α.Π. 1243/25-05-2010, Α.Π. 1247/22-06-2010.

21/06/2010

Επιστολή του Συνδέσμου Πτυχιούχων Νομού Έβρου προς τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

10/06/2010

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Έγγραφο της Διεύθυνσης Δ15/Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΥΠΟ.ΜΕΙ. με θέμα: «Υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και Έκθεσης Δραστηριότητας έτους 2009» και το συνημμένο σε αυτό Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

08/06/2010

Σχέδιο Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων - Δημόσια Διαβούλευση.

01/06/2010

Κοινοποιούμενο στο ΣΑΤΕ Έγγραφο της ΔΙΠΑΔ/ΓΓΔΕ/Υπ.ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Καταγραφή κανονιστικών κειμένων για το σχεδιασμό και την μελέτη έργων Πολιτικού Μηχανικού εν όψει εφαρμογής των Ευρωκωδίκων".

01/06/2010

Αναδημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Ιούνιο».

26/05/2010

Πρόγραμμα Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

08/04/2010

Βουλή: Οι 23 αλλαγές στο φορολογικό - Δεν επιβάλλεται ο φόρος 8% στις επιχειρήσεις (Καθημερινή)

09/03/2010

Καταστατικό Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης όπως κατατέθηκε προς έγκριση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

26/02/2010

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας 2010 - Διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr.»

16/02/2010

Απόφαση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης ΠΕΔΜΗΕΔΕ της 08/02/2010, με την οποία εγκρίνεται το Καταστατικό της Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης.

18/01/2010

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε.Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ιωαννίνων με θέμα: «Σχετικά με το έργο βελτίωση-αναβάθμιση εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Δήμου Ιωαννίνων».

11/12/2009

Έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα με θέμα: "Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων".

30/11/2009

Έγγραφο του Ε.Δ.Ε. κ. Γρ. Ζαρκαδούλα με θέμα: «Έργα μελέτη-κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.

23/11/2009 Κρατικός Προϋπολογισμός 2010.
06/11/2009 Επιστολή της «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ» με θέμα: «Πρόταση προς ΣΑΤΕ.»
05/11/2009

Επιστολή της «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ» με θέμα: «Πρόταση για βελτίωση διαδικασίας δημοπράτησης έργων».

05/11/2009

Επιστολή της «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» με θέμα: «Νέο σύστημα ανάθεσης» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο

26/10/2009  

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Σύσταση ομάδων εργασίας ΣΑΤΕ - Ενότητα "Βήμα Μελών" στην ιστοσελίδα www.sate.gr»

05/10/2009

Αναγγελία της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την ανάθεση έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ περιορισμένου αριθμού καλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

07/08/2009

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από τα πιστωτικά ιδρύματα.» (ΦΕΚ 1554Β/28.7.2009).

30/07/2009

Απάντηση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε επιστολή της εταιρίας-μέλους μας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» σχετικά με την αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων σε Επιμελητήρια.

20/07/2009 Έγγραφο του ΤΕΕ προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε με θέμα: «Λειτουργία Ελεγκτικού Συνεδρίου".
29/06/2009

Έγγραφο της Διεύθυνσης Δ15/Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με θέμα: «Υποβολή ετησίων οικονομικών καταστάσεων και Έκθεσης Δραστηριότητας έτους 2008 μέχρι τις 30/6/2009» - Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.(ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαφέρει από αυτό της Αναθεώρησης /Εγγραφής).

26/02/2009

Τροποποίηση Κανονισμών Λειτουργίας ΣΑΤΕ κατόπιν της έγκρισης του νέου Καταστατικού του ΣΑΤΕ.

19/02/2009

Απάντηση του ΤΕΜΠΜΕ με θέμα: «Ένταξη στο πρόγραμμα "Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" των τεχνικών εν γένει επιχειρήσεων», στις επιστολές του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΜΠΜΕ και προς το Διευθυντή Οικονομικών - Διοικητικών Θεμάτων & Οργάνωσης του ΤΕΜΠΜΕ.

17/12/2008

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Απόφαση του ΥΠΟΙΟ με την οποία προβλέπεται διάθεση προκαταβολής ύψους 30% της συνολικής πίστωσης του Π.Δ.Ε. έτους 2009 εντός του Ιανουαρίου.

04/12/2008

Προσθήκη - Τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου σχετική με 6μηνη παράταση Εργοληπτικών Πτυχίων Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ.

02/12/2008

Απόφαση του ΣτΕ για τις εισφορές Ι.Κ.Α. σε οικοδομικά έργα. (Βλ. σχετική καταχώρηση στις 20/11/2008).

26/11/2008

Περίληψη τροποποιούμενων άρθρων νέου καταστατικού ΣΑΤΕ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "ΕΞΠΡΕΣ".

20/11/2008

Απόφαση του ΣτΕ για τις εισφορές Ι.Κ.Α. σε οικοδομικά έργα.

15/09/2008

Έγγραφο του YME σχετικά με: Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών".

11/09/2008

Έγγραφο του ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ που αφορά "Aιτήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων".

05/06/2008

Εγγραφο της εταιρίας "ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε." αναφορικά με την Καταστρατήγηση του Ανεκτέλεστου Ορίου.

30/04/2008

Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα: "Ενημέρωση των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την εισήγηση της Επιτροπής προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την διόρθωση - επικαιροποίηση των τιμών μονάδος έργων οδοποιΐας".

10/04/2008

Παρακαλούνται όσες εταιρείες, μέλη του ΣΑΤΕ και μη, έχουν εγκεκριμένες αλλά μη εξοφλημένες πιστοποιήσεις να συμπληρώσουν τον συνημμένο πίνακα και να αποστείλουν αυτόν με fax (210-3824540), το ταχύτερο, στα γραφεία του ΣΑΤΕ.

14/02/2008

Ενημερωτικό Σημείωμα που αναφέρεται στη Συνάντηση των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων με τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ την Δευτέρα 11-02-2008.

04/01/2008

Απόσπασμα του ν. 3621/2007 (περί απροβλέπτων) (ΦΕΚ 279Α'/20-12-2007).

10/09/2007

Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (1151/2006, 3651/2002 και 3/2006) σχετικές με το επιτόκιο υπερημερίας.

25/05/2007

Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ σε ερώτημα της νομικού συμβούλου του ΣΠΕΔΕΘ με θέμα: " Προμήθεια τευχών δημοπράτησης και επίδοση οικονομικής προσφοράς σε διαγωνισμό."

27/03/2007

Δυνατότητα σχεδιασμού / συντήρησης / επικαιροποίησης, καλής ποιότητας και χαμηλού κόστους ιστοσελίδων των εταιρειών μελών του ΣΑΤΕ με μέριμνα του Συνδέσμου.

05/09/2006

Απόσπασμα του Νόμου 3481/2006 "Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 162Α'/2.8.2006), Κεφάλαιο Β' "Τροποποιήσεις νομοθεσίας περί Δημοσίων Εργων, Μελετών και άλλες διατάξεις."

25/08/2006

Εγγραφο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών & Ε.Π.Ε. με θέμα: "Εξώδικη επίλυση ιδιωτικών διαφορών."

24/08/2006

Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης."

27/07/2006

Τροποποιήσεις Νομοθεσίας περί Δημόσιων Εργων, Μελετών και άλλες διατάξεις "που συμπεριλαμβάνονται στο νόμο για το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την ψήφισή του στη Βουλή."

25/07/2006

Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Εγκριση της Β΄ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005."

03/01/2006

Εγγραφο του Τ.Ε.Ε. σχετικό με τις βεβαιώσεις, περί μη διαπράξεως πειθαρχικού παραπτώματος, που χορηγεί το ίδιο.

09/09/2005

Έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου με θέμα: "Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων."

13/07/2005

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία "προσφορές με ποσοστά έκπτωσης που υπερβαίνουν το 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της υπό κρίση σύμβασης, δηλαδή το ποσοστό στο οποίο αντιστοιχεί εν προκειμένω το ανώτατο ποσοστό εγγύησης καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά".

07/07/2005

Έγγραφο Εταιρίας-Μέλους του ΣΑΤΕ, με θέμα: " Αντεγγυήσεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για έκδοση τιμολογίων."

09/06/2005

Εγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ15) με θέμα: " Υποβολή στοιχείων Μελών ΔΣ της επιχείρησης που τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους" με το συνημμένο σε αυτό Αρχείο.

21/04/2005 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Νο 11 που αφορά Κατασκευαστικές Συμβάσεις.
10/09/2004

Σταχυολόγηση διατάξεων σχετικών με τα βιβλία (α) Αποθήκης, (β) Παραγωγής Κοστολογίου και (γ) Τεχνικών Προδιαγραφών από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο κ. Σταύρο Γιαννίρη.

29/03/2004
 

Σημαντική Ανακοίνωση και τα σχετικά, με αυτήν, έγγραφα:

08/11/2002 Σχέδιο Ε.Σ.Υ. από την Γ.Γ.Δ.Ε. σε συμπιεσμένο αρχείο.
 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english