Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995 
Πρόσφατες Επικαιροποιήσεις
 
 

06/12/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ».

2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Κρήτη και στον κλάδο γουνοποιίας».
3. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: ««Δουλειά για σένα»: 68.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούν 6 νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ».


06
/12/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Kαι ηλεκτρονικά η αίτηση για ένταξη στις 24 μηνιαίες δόσεις για οφειλέτες με ενεργή πάγια ρύθμιση 12 δόσεων».

06
/12/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 362532/2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125683/21.4.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, Συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων α) του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) των δύο (2) Τμημάτων του Τεχνικού Συμβούλιου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 349)».
2. Απόφαση 50208 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.».
3. Απόφαση 5407/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Επικρατείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων”» (Β' 2798)».
4. Απόφαση Δ.15/Δ'/116463/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».
5. Απόφαση 49195 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο».


06
/12/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
FIEC: Newsletter 06.12.2022.

06
/12/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
2. Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Τιφλίδας για τον μήνα Νοέμβριο.


06/12/2022

Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 06.12.2022.

06
/12/2022
Ηλεκτρονική Ενημέρωση
ΤΕΕ 
05.12.2022.

05
/12/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα:  «Δημόσια κρίση σχεδίου νέου κανονισμού μελετών φωτισμού υπαίθριων οδικών έργων και σηράγγων».

05
/12/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».
2. Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 80/2022 (ΦΕΚ 22 Α'/04.12.2022) με θέμα: «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου».


05
/12/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ».

05
/12/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε
Έγγραφο 572848/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως 12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023».

05
/12/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας Κροατίας - Νοέμβριος 2022.

05
/12/2022
Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

02
/12/2022

Στο τμήμα «Αλληλογραφία/Θέματα ΥΠΥΜΕΔΙ» καταχωρήθηκε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της εξάμηνης προθεσμίας ενεργειών σχετικών με την ενεργειακή κρίση».


02
/12/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ξεκινά η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος» – Αμεσότερη και ευκολότερη η ενημέρωση του πολίτη για κάθε διαδικασία».

02/12/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 114870/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία“» (Β’ 5530)».
2. Απόφαση 114947/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
3. Απόφαση 114274/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 Α’ 61)».


02/12/2022

Επικαιροποίηση του τμήματος
«Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».


02
/12/2022

Στο τμήμα «Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις/Διεθνείς» καταχωρήθηκε Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας.


02
/12/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2022».

01
/12/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας Νοεμβρίου 2022.

01
/12/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκαν:

1.

Εγκύκλιος 36/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4997/2022».
2. Εγκύκλιος 37/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. 75103/08.08.2022 Κ.Υ.Α. περί κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ποσού Δ.Π./2022, που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής συμβάσεων εργασίας, λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».


01/12/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Α. 1170/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/23.6.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» (Β'1943)».
2. Απόφαση Ο ΔΕΛ Θ 1124902 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 17 και 24 του ν. 4995/2022 (Α' 216/18.11.2022)».
3. Απόφαση 174990  ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και όρων χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, Τμήμα 3.13» (Β' 2613)».
4. Νόμος 4998/2022 (ΦΕΚ 221 Α'/30.11.2022) με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», στο άρθρο 24 του οποίου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.


01
/12/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημοπρατούμε τρία ακόμη μεγάλα έργα στην Αττική μέσα στο 2022, τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής, την επέκταση του Μετρό προς Ίλιον και τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»».
3. Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Προσυμπληρωμένες στο εξής οι δηλώσεις ΦΠΑ από το myDATA».
4. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Άρθρο παρέμβαση Χρ. Σταϊκούρα στο ΒΝ: Πώς θα αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος - Νέο εργαλείο με 10 παρεμβάσεις για τις οφειλές».


01
/12/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου».

30
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Ενδικοφανείς προσφυγές: Σε λειτουργία η ψηφιακή υποβολή».

30
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση του οδηγού του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ»».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021 – 2030, κατά την τέταρτη συνεδρίαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής».


30
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Σε 24 δόσεις μπορούν πλέον να ρυθμίζονται οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ».

30/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Α.1169/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1163/2022 «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15-10-2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου»».
2. Απόφαση 174950 ΕΞ 2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Επικρατείας με θέμα: «Αναστολή πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018».
3. Απόφαση ΓΔΟΥ 85/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ. 420/2021 (Β’ 1689) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19».
4. Απόφαση Α2535/2022 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίαςμε θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για την Κήρυξη Περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 25 Ν. 4662/2020 ΦΕΚ Α' τ. 27)».


29
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/124493/4174/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του ν.4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει».
2. Απόφαση 111490/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 78564/26-8-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών» (Β’ 4530)».
3. Απόφαση 174080 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 10ης Οκτωβρίου 2021, σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».


29
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε
Απόφαση 111852/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795)».

29
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
FIEC: Newsletter 29.11.2022.

28
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκαν:

1.

Νόμος 4997/2022 (ΦΕΚ 219 Α'/25.11.2022) με τίτλο: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».
2. Έγγραφο 558545/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».


28
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2022».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παρουσίαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, με θέμα: «Προϋπολογισμός 2023: Επιτεύγματα, Προκλήσεις και Προτεραιότητες»».
3. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης: Θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας».
4. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Τα επόμενα βήματα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας».


28
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης για ευρωπαϊκές αγορές, 7/12/22 στο ΕΒΕΑ».
2. Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «ΑΡΩΓΗ - Πλημμύρες Κρήτης: Επαναλειτουργεί έως τις 09/12 για τις πληγείσες επιχειρήσεις».
3. Ανακοίνωση του Ελλάδα 2.0 με θέμα:  «Ξεκίνησε στις 23/11/2022 η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»».
4. Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.
5. Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής δηλώσεων μέχρι 15 Ιανουαρίου 2023».


28
/11/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο - Νοέμβριος 2022.

28/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 173016 ΕΞ 2022  του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ανατροπές - αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022».
2. Απόφαση 172631 ΕΞ 2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 154987 ΕΞ 2022/24.10.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την 15η Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 5499)».
3. Απόφαση 173437 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 14ης Οκτωβρίου 2021, σε περιοχές του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
4. Απόφαση 173428 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης έως 11ης Οκτωβρίου 2021, σε περιοχές του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
5. Απόφαση ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/121514/1435 /2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, ορισμός, έλεγχος και αποζημίωση των Ελεγκτών Προσβασιμότητας για τα κτήρια στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής του».

 

25/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Χρ. Δήμας: «119 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των Ερευνητικών Κέντρων»».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης τον Δεκέμβριο».


25
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκαν:

1.

Έγγραφο 555233/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολουμένων - Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016».
2. Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω ενημέρωσης βάσης δεδομένων από την ΗΔΙΚΑ».


25/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 172407 ΕΞ 2022  του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51371 ΕΞ 2022/14.04.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» (Β' 2027)».
2. Απόφαση Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B' 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 όμοιας (Β' 142), ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος, που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες».
3. Απόφαση Α. 1165/2022  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.».


24/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Ψηφιακά η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»».


24/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 170193 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα στην 26ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
2. Απόφαση 171762 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Απόφαση 172388 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν.4601/2019 (Α.44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν.4972/2022 (Α.181)».


24
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ερωτηματολόγιο του ΕΒΕΑ για προγραμματισμό Επιχειρηματικών Αποστολών για το έτος 2023.

23
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε
Απόφαση 110565/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 [(ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/ 2022 (Α’ 61)]».

23
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε
Έγγραφο 549811/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ένταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης επιδόματος ασθενείας α) των ασφαλισμένων τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ειδικών κατηγοριών και των ασφαλισμένων τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και β) της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ατυχήματος των ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ και τ. ΟΑΕΕ του e-ΕΦΚΑ».

23
/11/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Γνώμη για την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

23
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας του μηχανισμού ειδοποιήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ».
2. Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»», έως 7 Δεκεμβρίου 2022.


22
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εγκύκλιοι Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης τιμών σε προμήθειες και υπηρεσίες - Δελτία Τιμών Καταναλωτή».
2. FIEC: Newsletter 22.11.2022.


22
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ξεκινούν οι διαγωνισμοί για 5 σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Νομοθετική πρωτοβουλία για την Εκτός Σχεδίου Δόμηση».


22/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 109721/2022 των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 88974/10-11-2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» (Β' 5346)».
2. Απόφαση 170159 ΕΞ 2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021».
3. Απόφαση 358192/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές α) των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, β) του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και γ) του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Απόφαση 510148/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα: «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»».


21
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ με θέμα: «Ενημέρωση Οικονομικής Καρτέλας Εργοδότη ΤΕΚΑ».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κρατικός Προϋπολογισμός 2023».


21
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».
2. Νόμος 4994/2022 (ΦΕΚ 215 Α'/18.11.2022) με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».


18
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Γνωμοδοτήσεις»
καταχωρήθηκε Τρίτο Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων των άρθρων 152 έως 154 του ν. 4938/2022 (επιμήκυνση, πριμ κ.λπ.) – Εγκύκλιος 294537/25-9-2022 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ».

 

18/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ με θέμα: «Προσωρινή διακοπή υπηρεσίας «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ»».

18
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «myPROPERTY: Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων, κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων» - Απόφαση Α. 1162/2022.
2. Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Βασίλη Κυριακόπουλου.
3. Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Βασίλη Παγώνη.

 

18/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε Απόφαση Α. 1163/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου».

18
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/
Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκαν:

1.

Έγγραφο 540127/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες της 9ης έως 11ης Οκτωβρίου 2021, της 10ης Οκτωβρίου 2021 και της 14ης Οκτωβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
2. Έγγραφο 540230/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (χαλαζόπτωση της 11ης Αυγούστου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Έγγραφο 540197/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021, της 26ης Νοεμβρίου 2021, της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Έγγραφο 540153/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».
5. Έγγραφο 540246/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμπληρωματική ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρα 14ης Οκτωβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
6. Έγγραφο 540174/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».
7. Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών».


17
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ με θέμα: «Εξαιρέσεις της Απογραφικής Διαδικασίας της Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας».

17
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» - Δελτίο Τύπου.

16
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα:  «Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τη δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές"».
2. Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική εκδήλωση “Doing Business with Canada” στο ΕΒΕΑ, 30/11/2022».
3. Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση “Innovation Ready” με τίτλο «Smart Materials: Applications for Greek Industry»».


16
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Βήμα Μελών»
καταχωρήθηκε
Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις συντελεστών Αναθεώρησης 1ου τριμήνου 22 για έγγραφο προς ΥΠΟΜΕ για συμπλήρωση συντελεστών».

16
/11/2022

Στο τμήμα «Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις/Διεθνείς» καταχωρήθηκε Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μαρόκου με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Tit Melil-Berrechid».


16
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού ΣΔΙΤ Δικαστικών Μεγάρων Κεντρικής Ελλάδας».

16
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε
Απόφαση 165472 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».

15
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Α.1160/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων».
2. Απόφαση Ο. ΔΕΛ ΙΒ 1116459 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α΄206/4.11.2022) «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»».


15
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Γιώργος Καραγιάννης: Το ολοκληρωμένο σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών για την αναβάθμιση των υποδομών στην Αττική».

15
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ με θέμα: «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00».
2. FIEC: Newsletter 15.11.2022.
3. Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».


14
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για τις 17 σχολικές μονάδες Κεντρικής Μακεδονίας».

14
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».
2. Απόφαση 108595/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022».


14
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Πρόσκληση της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση πληροφόρησης επιχειρηματιών για τις αγορές του αραβικού κόλπου».
2. Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»», έως 21 Νοεμβρίου 2022.
3. Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δημοσιεύθηκε, με ελεύθερη πρόσβαση, η νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».


11/11/2022

Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ με θέμα: «Ενημέρωση Λειτουργίας ΠΣ Εργάνη 11.11.2022».

11/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 107695/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9  του άρθρου 73  του ν.4412/2016».
2. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117814/3961/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ' του ν.4759/2020 (Α' 245), όπως ισχύει».

 

11/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα:  «Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Νοέμβριος 2022».
2. Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας HDB-ΤΜΕΔΕ» συνεχίζει να στηρίζει τον τεχνικό κόσμο».


11
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΤΕΕ-ΦΠΠ: Εξετάσεις για την πιστοποίηση Εκτιμητών».

10
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε Επιστολή της Διεύθυνσης Β6 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Συνεδρίαση Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Αγορά 17ης Νοεµβρίου 2022 -Η∆».

10
/11/2022

Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών».


10/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 105583/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α' 66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α' 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου».
2. Απόφαση 163686 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης».


09
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113119/7513/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Περιβαλλοντική έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025».

09
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας μετά από αίτηση του εργαζομένου».
2. Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Αντιστοίχιση ενός ΤΚ σε μια μοναδική ΔΟΥ πανελλαδικά για όλους τους φορολογούμενους».


08
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 106242/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Προσθήκη άρθρου 114 στην υπ' αρ. 91354/ 24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σχετικά με τη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)».
2. Απόφαση 725/2022 του Άρειου Πάγου με θέμα: «Το μέλος του Δ.Σ. ΑΕ συνδέεται με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας με σχέση είτε ως εντολή, είτε ως σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - Πότε έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας στα μέλη ΔΣ».
3. Απόφαση Α.1158/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης».
4. Απόφαση 102080/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».


08
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Διευκρινίσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη».
3. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τεχνική συνάντηση για την πορεία υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος για τις λιγνιτικές περιοχές».


08
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματικό Forum & B2B συναντήσεις Ελλάδας – Αλβανίας, στο ΕΒΕΑ».
2. Ανακοίνωση του ΕΙΠΑΚ με θέμα: «Έρχονται τα Passive House Open Days!».
3. Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
4. Ανακοίνωση του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με θέμα: «Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»».
5. FIEC: Newsletter 08.11.2022.
6. Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση του μητρώου υποψηφίων αναδόχων έργων (α. Πτυχία ΜΕΕΠ α1, α2, β. Ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών κλπ)».
7. Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «ΥΑ ρύθμισης θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9του άρθρου 73 Ν. 4412/2016" (Β 5623/02-11-2022)».


07
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Το δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν υπάρξει ξανά σε επενδυτικό εργαλείο».
2. Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Συνεχίζονται ψηφιοποίηση και απλοποίηση εντύπων, σε επεξεργάσιμη μορφή pdf».


07
/11/2022

Στο τμήμα «Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις/Διεθνείς» καταχωρήθηκε Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων  με θέμα: «Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία πλωτής φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, στη λίμνη HPP Vau I Dejes, στη Σκόδρα».


07
/11/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

07
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 9ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».

07
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Νόμος 4987/2022 (ΦΕΚ 206 Α'/04.11.2022) με τίτλο: «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».
2. Απόφαση 333405/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες: α)της 26ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, β) της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Πατρέων και γ) της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Απόφαση 333385/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από την πλημμύρα της 6ης έως και την 11η Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Αγιάς και β) από την πλημμύρα της 10ης και 11ης Ιανουαρίου 2022 σε περιοχές των Δήμων Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».


07
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε
Απόφαση 103083/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520), για το έτος 2022».

04
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ με θέμα: «Νέες Ερωτήσεις –Απαντήσεις για την επιχείρηση/εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες-Β’ Φάση- Υπο φάση Ι».

04
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 159477 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)».
2. Απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α 1111416 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1062982 ΕΞ 2022/13-07-2022 (Β΄3806 και 4493) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ΄- Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» αυτού, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή και τη μετατροπή του ως άνω Γραφείου σε Τμήμα αυτής».
3. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/111975/1776/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229)».


04
/11/2022

Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε Εγκύκλιος 35/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ' εφαρμογή του Ν.4892/2022».


04
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα:  «Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, σημείο 7) για τη δράση "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων"».

2. Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Αύξηση εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελ. επαγγελματιών από 1.1.2023 - Υφ. Εργασίας: Αν οι εισφορές δεν αυξηθούν, οι μελλοντικές συντάξεις των μη μισθωτών θα είναι εξαιρετικά χαμηλές».
3. Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα:  «Πρόσκληση Συμμετοχής HDB-ΤΜΕΔΕ».


03
/11/2022

Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκαν:

1.

Εγκύκλιος 34/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Επικουρική ασφάλιση των Μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, και απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ».
2. Απόφαση 99447/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».


03/11/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Α. 1153/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013» (Β' 19/2014 και Β'113/2014)».
2. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/107482/1848/2022 των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός των λεπτομερειών για τον έλεγχο επικίνδυνων αποβλήτων με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα οδικής μεταφοράς αυτών».


03
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα:  «Ανασυγκρότηση Προεδρείου ΣΑΤΕ».

02
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Νέα αναστολή κατεδαφίσεων κτισμάτων σε αιγιαλούς και παραλίες μέχρι 31-03-2023 με τροπολογία».
2. Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα «Πρωτογενές αίτημα για την σύναψη της σύμβασης: «Υποέργο 9: Προμήθεια προτύπων από τον ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ για την παρακολούθηση της αναθεώρησης των ΕΤΕΠ του υποέργου 8 και για την ευρύτερη χρήση τους από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»».
3. Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «myPROPERTY: Σε λειτουργία οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών» - Απόφαση Α. 1151/2022.


02
/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ταμείο Ανάκαμψης: Έχουν υπογραφεί 41 δανειακές συμβάσεις για επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Από σήμερα η απογραφή του ωραρίου – Μετά από διάλογο η επέκταση στο σύνολο των επιχειρήσεων».
3. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για πέντε συμβάσεις δημοσίων έργων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
4. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «ΑΝΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: “Νέα πρόσκληση για πρόσθετη χρηματοδότηση 5 εκατ. ευρώ, σε Δήμους και ΔΕΥΑ της Χώρας, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Στηρίζουμε συνεχώς την Αυτοδιοίκηση, για να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη”».


01
/11/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας Οκτωβρίου 2022.

01
/11/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία»
καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Α. 1149/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Β΄1475), ως προς την προθεσμία διαβίβασης για τους λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης».
2. Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1108657 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2085)».


01
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ με θέμα: «Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι] Απογραφική Διαδικασία από 01.11.2022 έως 30.11.2022 Ψηφιακή Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας από 01.12.2022 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)».

01
/11/2022

Στο τμήμα «Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις/Διεθνείς» καταχωρήθηκε Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας.

01
/11/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Νοέμβριο».

0
1/11/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Παράταση προθεσμίας διαβίβασης δεδομένων στο myDATA σε περίπτωση αποκλίσεων».
2. Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Παράταση προθεσμίας φορολογικών υποχρεώσεων για υπόχρεους του Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου» - Απόφαση Α.1150/2022.
3. Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:  «Νέες εφαρμογές για συμβολαιογράφους, φυσικά και νομικά πρόσωπα τίθενται σε λειτουργία στο myPROPERTY».
4. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Παρατείνεται έως τις 11 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε4 – Από αύριο η απογραφή του ωραρίου για όλους τους μισθωτούς».

 

31/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση – Ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης» - Παρουσίαση.

31/10/2022

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/ΣΔΕ/Τμ.Κατ.».

 

31/10/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση Δ11/334219/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
2. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.51236/ 8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00».
3. Απόφαση Α. 1148/2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 στο Δήμο Βόλου».
4. Απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α 1107706/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886) και Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (B’4738) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και β) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄2153 & 2291) της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
5. Απόφαση 103399/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)».
6. Απόφαση Ο.ΔΕΑΦ 1108406/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 παρ.5, 28, 30, 44, 77, 84, 88, 95 και 112 του ν. 4982/2022 με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α΄195/15.10.2022)».
7. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/110736/3100/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έκτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603)».

 

31/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Διαγωνισμός Αναβάθμισης Εσωτερικών Χώρων & Κατασκευή Καντίνας Στον Γ΄ Όροφο Του Μεγάρου ΟΛΠ Α.Ε.».
2. Δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της διαΝΕΟσις με θέμα: «Κυκλική οικονομία στην Ελλάδα»,  την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στις 18:00.


31/10/2022

Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Άρθρα & Συνεντεύξεις»
καταχωρήθηκε Αναθεώρηση του κόστους υλικών αναμένουν οι κατασκευαστικές. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Γ. Βλάχου στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (28-10-2022).
 

27/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε Απόφαση 99295/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»».

 

27/10/2022
Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε
Απόφαση ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022  του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2023».

 

26/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ»
καταχωρήθηκε Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με συνεχείς καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων» - Αναδημοσιεύσεις.

 

26/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2022».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κώστας Σκρέκας: «Στηρίζουμε στην πράξη τους νέους ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους»».

 

26/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε Έγγραφο 501463/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν.4921/2022 στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ».

 

26/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης-πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί ο ΣΑΤΕ.
2. Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων».
3. Αναδημοσίευση της από 11.10.2022 Επιστολής του ΣΑΤΕ από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.

 

26/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 325606/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του «Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων», όπως εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 (Β’ 4420) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».

2. Απόφαση 156263 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 

25/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε Εγκύκλιος Ε. 2076/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α' 167)».

 

25/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκ
αν:

1.

Νεότερη Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανακοίνωση για το ποσοστό της κράτησης που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή».
2. FIEC: Newsletter 25.10.2022.
3. Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ με θέμα:  «ΑΡΩΓΗ: Aιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων πληγεισών από πλημμύρες της 15/10/2022 στην Κρήτη» - Απόφαση 154987 ΕΞ 2022 πολλών Υπουργείων.
4. 3ος Κύκλος Εκπαιδευτικής εκδήλωσης & Workshop  του IsZEB με θέμα: «Ηλεκτροκίνηση & Εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης» και διάρκεια 20 διδακτικών ωρών. Ο ΣΑΤΕ εξασφάλισε έκπτωση 10% για τα Μέλη του.

 

25/10/2022
Στο τμήμα «
Ενημέρωση Μελών/Εργασιακά/ΣΣΕ» καταχωρήθηκε Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Έως τις 31 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4».

 

24/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Workshop: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

 

24/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Εγκύκλιος Ε. 2077/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή οδηγιών για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ (άρθρο πεντηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του ν.4972/2022 ( Α΄181))».
2. Απόφαση Α. 1141/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 (Α’ 170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν.4449/2017 (Α΄7), αναφορικά με τον χρόνο υποβολής αυτού».
3.

Απόφαση 43059 ΕΞ 2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)».

 

24/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα:
«Παρουσίαση υφιστάμενων και νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB».

 

21/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κώστας Καραμανλής: Υψηλό μέρισμα στην ανάπτυξη από τα έργα υποδομών».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής».
3. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός – Μείωση περιθωρίων επιτοκίων στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων στις ρυθμίσεις οφειλών».
4. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Γιώργος Καραγιάννης: «Για τα μεγάλα έργα υποδομής χρειάζεται να μιλάμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια»».


21/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Α. 1138/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α’ 261), μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους».
2. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/106871/3636/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός ενεργειακών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, που πρέπει να συντρέχουν για την επίτευξη της κατ’ εξαίρεση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας σε γήπεδα με εμβαδό κάτω των 8.000 τ.μ. και ελάχιστου 4.000 τ.μ., όπου θα ανεγερθούν τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις».
3. Απόφαση Ο Δ.Ε.Ε. Β 1102269/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022 (Α' 190/7.10.2022) «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»».
4. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/107872/3923/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Σεπτέμβριο 2022».


20
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη: Παρουσίαση του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ για ΜμΕ από τον ΣΕΠΕ - Δευτέρα 24/10/2022 (18:00-19:30)».

20/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Α. 1137/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων».
2. Απόφαση 98536/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής του άρθρου 123 του ν. 4887/2022».


19/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 7240/2022 των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεσης πίστωσης ποσού 19.961.018,00 € για την υλοποίησή του για το έτος 2022»».
2. Απόφαση 98538/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 118 του ν. 4887/2022».


19
/10/2022

Στο τμήμα «Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις/Διεθνείς» καταχωρήθηκε Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας.

19
/10/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

18
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημοπρατήθηκε η νέα σύγχρονη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων της Κέρκυρας. Το 2023 ολοκληρώνουμε τις δημοπρατήσεις».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Η Κυβέρνηση διαθέτει 20 εκατ. ευρώ για αναπτυξιακές δράσεις χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις λιγνιτικές περιοχές».

 

18/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ευρωπαική Επιτροπή: Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (BEFIT) - Δημόσια Διαβούλευση έως 05 Ιανουαρίου 2023 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών).
2. FIEC: Newsletter 18.10.2022.


18/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε Απόφαση 793/2020 του Άρειου Πάγου με θέμα: «Καταγγελία σύμβασης χωρίς καταβολή αποζημίωσης».

18
/10/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Οδηγός Eπιχειρείν  στην Κροατία 2022.
2. Επιστημονική Έκδοση του ΟΕΕ με θέμα: «Οικονομικά χρονικά - Αύξηση επιτοκίων - Πώς επηρεάζει την οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».


17
/10/2022

Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκαν:

1.

Έγγραφο 477264/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α΄12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα».
2. Έγγραφο 479469/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2022) σε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».
3. Έγγραφο 479372/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».


17
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Η ενεργειακή αναβάθμιση του Λιμένα Ηγουμενίτσας αποτελεί πρότυπο για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη στην ενημερωτική εκδήλωση για τα Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 – 2027».


17/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00».
2. Νόμος 4982/2022 (ΦΕΚ 195 Α'/15.10.2022) με τίτλο: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
3. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/104859/3685/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/9.2.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Αύγουστο 2022».
4. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/104879/3687/2022 των Υπουργείων Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/9.2.2022 (Β’ 603) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επέκταση χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τον μήνα Αύγουστο 2022».


14
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σε συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων και οίκων αξιολόγησης, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Χρηματοδοτούμε έργα που αλλάζουν την τοπική όψη προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών».
3. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους άνω των 7 δισ. ευρώ έχουν υποβληθεί στο δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0»».

 

14/10/2022

Στο τμήμα «Αλληλογραφία/Θέματα ΥΠΥΜΕΔΙ» καταχωρήθηκε Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Σε χαριστική βολή για τον εργοληπτικό κλάδο κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μέτρα «με στόχο τη θωράκιση των εκτελουμένων και δημοπρατημένων έργων» που ανακοινώθηκαν αρχές Μαΐου 2022 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνδυασμό με τις συνεχείς και απαράδεκτες καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή ήδη νομοθετημένων ρυθμίσεων».

13/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε Απόφαση 98498/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2022».


12
/10/2022

Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ» καταχωρήθηκε Εγκύκλιος 33/2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης). Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων».
 

11/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Ο. Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του ν. 4972/2022 (Α΄181/23-9-2022)».
2. Απόφαση 313447/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Σκοπός και χρονοδιάγραμμα Στρατηγικού Προγράμματος Σιδηροδρομικών Επενδύσεων».
3. Απόφαση 39741 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».


11
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «4 βήματα απλοποίησης των διαδικασιών απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολών στοιχείων επιχειρήσεων».

11
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Γνωμοδοτήσεις»
καταχωρήθηκε
Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών Μητρώου» - Άτυπη Κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 απόφασης «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».

 

11/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Business Forum & B2B συναντήσεις Ελλάδας – Ιορδανίας στο ΕΒΕΑ».
2. FIEC: Newsletter 11.10.2022.


10
/10/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Δελτίο Οικονομικής και Επιχειρηματικής Επικαιρότητας Κροατίας - Σεπτέμβριος 2022.

10
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων», έως 21 Οκτωβρίου 2022.

10
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δακτύλιος στην Αθηνά από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Με 200 εκατ. ευρώ αναβαθμίζουμε την ενεργειακή απόδοση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς της εθνικής μας οικονομίας».

 

10/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση ΔΕΔ 1382/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. Φοροδιαφυγή - Η χρήση 2014 για υποθέσεις φοροδιαφυγής παραγράφεται το 2025».
2. Απόφαση ΔΕΔ 1177/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παραγραφή ΦΠΑ - Συνάρτηση του χρόνου με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ της τελευταίας περιόδου του έτους».
3. Νόμος 4978/2022 (ΦΕΚ 190 Α'/07.10.2022) με τίτλο: «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».
4. Απόφαση 93651/2022 των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/10-11-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β' 5347)».
5. Απόφαση 312391/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2022-2023».
6. Απόφαση Α. 1134/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19)».

 

07/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκε Απόφαση Α1841/2022 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων - Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων».


07
/10/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Γνώμη για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

07
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», έως 20 Οκτωβρίου 2022 - Δελτίο Τύπου.
2. Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» - Δελτίο Τύπου.
3. Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανακοίνωση για το ποσό της κράτησης που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή».


06
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Call of interest regarding the update of the Contractor’s Register (Supplier pool) for Project Categories».

05
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Δύο έργα ΣΔΙΤ 254 εκατ. ευρώ ενέκρινε η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή».

05/10/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Μελέτη του ΟΕΕ με θέμα: «Η ενεργειακή κρίση και η ελληνική οικονομία».

05/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 95213/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών».
2. Απόφαση Δ.15/Δ΄/92291/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος».
3. Απόφαση Δ.15/Δ΄/92352/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
4. Απόφαση 95207/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών».


05
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
2. Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».


05
/10/2022
Στο τμήμα «Εκδηλώσεις/Προσεχείς Ημερίδες» καταχωρήθηκε
Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027», στις 14 Οκτωβρίου 2022 στη Λάρισα.

04
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
FIEC: Newsletter 04.10.2022.

04/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 5442/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Πέμπτη (5η) Τροποποίηση - Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020».
2. Απόφαση 304963/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 128352/28.04.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα "Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας «Working Level Steering Committee (WLSC)» για την εκπόνηση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα»" (ΑΔΑ: 6ΓΒΠ465ΧΘΞ-769)».
3. Απόφαση 142447 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων και Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος».

 
04
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ξεκινά η απογραφική διαδικασία για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας».
2. Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Το ΤΜΕΔΕ φιλοξενεί Διημερίδα του Πανευρωπαϊκού Φορέα Πιστώσεων και Εγγυοδοσίας».


04/10/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκαν:

1.

Μηνιαίο Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ - Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2022.
2. Έκθεση του ΙΟΒΕ με θέμα: «Αποτελέσματα ερευνών οικονομικής συγκυρίας - Σεπτέμβριος 2022».
3. Έρευνα αγοράς του αιγυπτιακού κλάδου κατασκευών και της αγοράς δομικών υλικών (2022) από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.


03
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Στις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την δράση “Έξυπνη Μεταποίηση”, προϋπολογισμού 73,2 εκατ. ευρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023».


03
/10/2022
Στο τμήμα «Εκδόσεις/Λοιπές Εκδόσεις» καταχωρήθηκε
Μηνιαίο Δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Σεούλ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.

03/10/2022

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00».
2. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778)».
3. Απόφαση 18702/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας χωροθέτησης τουριστικού λιμένα».
4. Απόφαση 18699/2022 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης της σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα».
5. Απόφαση 302457/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, μηχανισμού παραλαβής έργων και μηχανισμού παρακολούθησης εξέλιξης αυτών, καθώς και αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4974/2022 (Α’ 185)».


03/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκαν:

1.

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Σεπτέμβριο».
2. Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Νέα έκδοση timologio v.1.0.3».
3. Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Επικαιροποίηση master plan αντιπλημμυρικών έργων Αττικής» - Διάρκεια της διαβούλευσης έως και 18-11- 2022.
4. Εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών διοικητικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά Έγγραφα - Κατάργηση της Υποχρέωσης Επικύρωσης Αντιγράφων Εγγράφων - Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)» (1η έκδοση - Οκτώβριος 2022)».


 


13
/10/2022
Στο τμήμα «Ενημέρωση Μελών/Ανακοινώσεις»
καταχωρήθηκε
Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματικό Forum & B2B συναντήσεις Ελλάδας -Κοσόβου* στο ΕΒΕΑ».

13
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκε
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κωδικοποίηση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ν. 4978/2022».

12
/10/2022
Στο τμήμα «Ο Τύπος Γράφει../Δελτία Τύπου Λοιπών Φορέων»
καταχωρήθηκαν:

1.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τα έργα που θα λύσουν το κυκλοφοριακό και θα δώσουν ανάσα στην Αττική».
2. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ασφαλέστερη και ταχύτερη η μεταβίβαση οχήματος – Ηλεκτρονικά η πληρωμή των τελών στην Περιφέρεια Αττικής».
3. Δελτίο Τύπου της ΔΥΠΑ με θέμα: «Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για 3.000 θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 8.400 ευρώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση στις γυναίκες».

Στο τμήμα «Νομοθεσία» καταχωρήθηκαν:

1.

Απόφαση 96618/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226)».
2. Απόφαση 93108/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α' 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα».

 

13/10/2022

 

Αρχή Σελίδας

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english