Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: 1012940/10998ΠΕ/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων δύναται να καλυφθεί και με επενδύσεις άλλης υπαγόμενης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2601/1998 δραστηριότητας.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο: 1010657/44/0013  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2002.
 
138. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: 1010046/10928ΠΕ/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η δαπάνη αγοράς εμπορικού σήματος από επιχείρηση αποσβένεται ισόποσα σε δέκα (10) χρήσεις.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: 1010748/7191/986/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2001.
 
140. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/1/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: 1010744/696/192/0014Δ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12258
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Internet, για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) Φ.Π.Α.
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/1/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1045
Πρωτόκολλο: 1009521/474-13/0016  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12239
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας. Καθορισμός ποσοστών τόκων υπερημερίας.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/1/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: 1006915/58/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: Υπόδειγμα βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ.
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/1/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: 1006263/125/A0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2002 (Εντυπο Ε3).
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/1/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: 1005257/10034/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12210
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογία τόκων από πράξεις REPOS και REVERSE REPOS.
 
145. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2002 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: Ε40/14  
 Αρχείο .pdf: 2002ΙΚΑ-4
Συνημμένα: Περιεχόμενα Εγκυκλίου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
 
146. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/2002 Αριθμός: 2
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/2/Φ.5.3α  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-2
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 113/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12188
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητα Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με προσφυγές για έργα Ο.Τ.Α. και Ν.Α. Αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ 113/2001. Το άρθρο 16 του ν. 2576/1998 δεν έχει εφαρμογή σε αποφάσεις ή εγκρίσεις των αρχών ή των οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ιδρυμάτων τους.
 
147. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 14/1/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 8
Πρωτόκολλο: 8/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 8
Συνημμένα: Η Υπ. Απόφαση Δ15/οικ/3584/24.1.2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποχωρήσεις-αντικαταστάσεις στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ και δυνατότητα παροχής τρίμηνης προθεσμίας αντικατάστασής τους. Η Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή με την Υπ. Απόφαση Δ15/οικ/3584/24.1.2002.
 
148. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/1/2002 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/1250  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12135
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία επανάκρισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ (άρθρο 4 του ν. 2940/2001), και τις οδηγίες συμπλήρωσης των μηχανογραφημένων Εντύπων Τεχνικών Δελτίων.
 
149. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 10/1/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 4
Πρωτόκολλο: 4/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 4
Συνημμένα: Η Υπ. Απόφαση Δ15/οικ/3585/24.1.2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12185
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, Ανώνυμες Εταιρείες Δ' τάξης, εφόσον διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης, ιδίων κεφαλαίων και παγίων, μπορούν να καταταχθούν μετά από επανάκρισή τους στην τρίτη τάξη του ΜΕΕΠ χωρίς την εφαρμογή του τύπου κατάταξης, με ή χωρίς τήρηση δεικτών βιωσιμότητας. Η Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή με την Υπ.Απόφαση Δ15/οικ/3585/24.1.2002.
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/1/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο: 1001735/9/0013  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος προσδιορισμού αξίας ακινήτου στη δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, βάσει του δηλωθέντος ποσοστού κυριότητας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english