Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
136. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/6/2013 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/180/3/ΦΝ 463  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση των εισφορών 2% και 2‰ υπέρ του ΤΕΕ.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1148  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26408
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ.
 
138. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/10406  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26366
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση Τεχνικών Δελτίων και Οδηγιών Συμπλήρωσής τους.
 
139. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1140
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1140  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1140
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26363
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013).
 
140. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/281  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26357
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του διορθωτικού επί του Κανονισμού 305/2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
 
141. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2013 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/10163  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26356
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66, του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α΄/29-05-2013), με θέμα «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»
 
142. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2013 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/148/ΦΝ 433.2  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26350
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120)» και του Νόμου 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 122).
 
143. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15Α/1095320/ΕΞ2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26348
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26348
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου.
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1135
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1135  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1135
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012.
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1134
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1134  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1134
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26339
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013.
 
146. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2013 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17γ/163/5/ΦΝ433  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26322Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για τις αλλαγές του άρθρου 95 του ν.2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» που επήλθαν με το άρθρο 28 του ν.4151/2013.
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1130  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26332
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26409
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ.
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1132
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1132  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013.
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1499B  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26380
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english