Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
151. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1133  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26328
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
 
152. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1129  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS.
 
153. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/6/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/252  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26235Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26235Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ για την εφαρμογή της υπ. αριθμ. οικ. 14097/757 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012).
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1128  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α') με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
 
155. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1125  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26305
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.
 
156. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/5/2013 Αριθμός: ΦΕΚ122Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4156/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ122Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 
157. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1127
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1127  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για κάθε άλλο αναγκαίο θέμα με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
 
158. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1122
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1122  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26306
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του του ν.2238/1994.
 
159. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/5/2013 Αριθμός: ΦΕΚ120Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4155/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ120Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
 
160. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1123
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1123  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26304
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
161. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/5/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-3683  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26319
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26319
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων άρθρου 232 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α'86) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν. 3190/1955.
 
162. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1298Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26324
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013.
 
163. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1121  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26307
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού.
 
164. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2013 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Δ17α/131/2/ΦΝ 450  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26293
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για το Προεδρικό Διάταγμα αρ 7/2013 (Α΄ 26) του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύει .
 
165. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1118
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1118  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26302
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που συστήθηκε με τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english