Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
166. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1117
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1117  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1117
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26283
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου.
 
167. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2013 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: Ε40/268  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
 
168. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1115
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1115  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1115
Συνημμένα: Παράρτημα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας επί πλειστηριασμού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του και β) άμεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 4141/5.4.2013 (ΦΕΚ 81 Α').
 
169. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/5/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β/7/15878/2915  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26269
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α).
 
170. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1114
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1114  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
171. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/5/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Β/7/15877/2914  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26270
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α).
 
172. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1102
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1102  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26215
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε..
 
173. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3341/804/Α2  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26259
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων.
 
174. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1112
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1112  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26260
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013).
 
175. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1111  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013).
 
176. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2013 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/15/36  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26253
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2012 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α'64/16.3.2013).
 
177. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1110
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1110  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1110
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26300
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. με αριθμό Π.Ο.Λ. 1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.».
 
178. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/5/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/72  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26240
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.
 
179. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/5/2013 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17γ/152/1/ΦΝ433  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26236
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
 
180. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1107
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1238  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1107
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26282
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2013.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english