Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
181. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1109
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1109  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1109
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26239
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012.
 
182. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1106  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26238
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – ν. 4093/2012) και του ν. 1809/1988, λόγω έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) με τις διατάξεις του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013).
 
183. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1108
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1238Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1108
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους 2010, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών.
 
184. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 110  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26224
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξειδίκευση των κριτηρίων και καθορισμός των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.
 
185. Τράπεζα της Ελλάδος
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/5/2013 Αριθμός: 462
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΤτΕ-462
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από πιστωτικά ιδρύματα.
 
186. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1101  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος.
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/5/2013 Αριθμός: ΦΕΚ107Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4152/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ107Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26175
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
 
188. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/5/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3108  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26207
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» µέχρι την Πέµπτη 16 Μαίου και ώρα 17:00.
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/5/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1099  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013.
 
190. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/4/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26235
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26235
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρµογή της υπ. αριθµ. οικ. 14097/757 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήµατα αυτών για µεταφορά πόσιµου νερού, αποχετευτικών λυµάτων και ενδοδαπέδια θέρµανση (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012).
 
191. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2013 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΣΦ/Φ3/42/691715  
 Αρχείο .pdf: 2013ΟΑΕΕ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26157
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα.
 
192. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/4/2013 Αριθμός: ΦΕΚ90Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4146/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ90Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26115
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
 
193. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1082  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26143
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α..
 
194. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/4/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/63  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26134
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26134
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2013 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
195. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2013 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17γ/102/3/ΦΝ463  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26152
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english