Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
226. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ14 1049953 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26038
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.
 
227. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/48  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26001
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26001
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και τροποποίηση περιόδου υποβολής ΑΠΔ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.
 
228. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1058
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1058  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26037
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας αποπληρωμής των εκκαθαρισμένων ή μη, εκκρεμών επιστροφών (tax refund arrears) στους δικαιούχους.
 
229. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α20/251/39  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-25983
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών "παλαιών" ασφαλισμένων
 
230. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.1647/27  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26000
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26000
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος από 1/1/2013 και εφεξής.
 
231. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1047  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 532/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25984
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της με αρ. 532/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία.
 
232. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1046
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1046  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25982
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε βάρος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που λύονται και δεν έχουν προβεί σε αύξηση του κεφαλαίου τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το ν.2579/1998 πρόστιμο μετά την έναρξη ισχύος του ν.3661/2008.
 
233. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1045
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 612B  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26002
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή − Παράταση προθεσμίας υποβολής της.
 
234. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ11γ/0/9/15  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-25986
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25986
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση σφαλμάτων στην απόφαση Δ11γ/0//9/7/7-2/2013 του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 
235. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2013 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Ε40/144  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25946
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). 2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.
 
236. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/3/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1493/331/Α2  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-25954
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25954
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των Παραρτηµάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» - Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα.
 
237. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2013 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ15γ/οικ/3676  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25955
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013
 
238. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1042
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1042  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25960
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση της ΠΟΛ 1136/15-6-2011 "Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης".
 
239. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/2/2013 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/10/11  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων.
 
240. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/2/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5072/6  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-25962
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english