Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
241. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1037
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1037  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1037
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25934
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν.
 
242. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1036
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1036  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25926
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).
 
243. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1034  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25900
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών του ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
244. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/2/2013 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ17γ/01/34/ΦΝ 439.6  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25881
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013.
 
245. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/2/2013 Αριθμός: ΦΕΚ363Β
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/9/7  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ363Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25821Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.
 
246. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/2/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15Β 1028660 ΕΞ.2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26114
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26114
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης.
 
247. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1038
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1038  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1038
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 
248. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/2/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Α20/251/32  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-25855
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25855
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 
249. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1029
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1029  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25879
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.
 
250. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1027  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 98/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25861
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ.
 
251. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1025  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 355/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25848
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται στο συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη τροποποιητικού συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για τη σύσταση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
 
252. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1024  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 258/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25845
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου που εισφέρεται η χρήση του σε ΟΕ από τον εταίρο - κύριο του ακινήτου, ως αντάλλαγμα της συμμετοχής του σ' αυτήν.
 
253. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2013 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/5/8  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.
 
254. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1035  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25930
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
 
255. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1023  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25829
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17Α/23.1.2013).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english