Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
256. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/2/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ1-170  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-25828
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25828
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή ΚΥΑ, Κ1-802/2011- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ.
 
257. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/2/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5548/ΔΕ-453  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-25808
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επίσπευση Διαδικασιών Χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ΄ΚΠΣ.
 
258. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2013 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/27/Φ.5.9.2  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25838
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νομιμότητα ενεργειών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στο χειρισμό αιτήσεων διαιτησιών.
 
259. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2013 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ17γ/341/3/ΦΝ  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: Απόφαση 23/2012 του ΣτΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25880
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση της υπ΄ αριθμ. 23/2012 Απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, επί αιτήσεως ακύρωσης κατά απαλλοτριωτικής απόφασης, που εξεδόθη υπό την ισχύ του Ν. 2881/2011 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» ( Α΄ 17 ).
 
260. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1020  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25904
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ..
 
261. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/2/2013 Αριθμός: ΦΕΚ216Β
Πρωτόκολλο: Κ2-828  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-ΦΕΚ216Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25827
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προτυποποιημένα καταστατικά.
 
262. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1012  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος ΠΟΛ 1012/2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992».
 
263. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2013 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Ε33/31  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα – Αυτόφωρη Διαδικασία.
 
264. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1019  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25803
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί των βεβαιώσεων δαπανών που εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον».
 
265. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1017
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1017  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25792
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής ακινήτου, στο οποίο έχουν γίνει βελτιώσεις και προσθήκες από τον μισθωτή, κατά την πρόωρη λύση της μίσθωσης.
 
266. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1016
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1016  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25791
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτου.
 
267. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 31/1/2013 Αριθμός: ΦΕΚ26Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 7/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ26Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25991
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
 
268. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1015
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1015  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1015
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25846
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010.
 
269. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2013 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/41  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: ΦΕΚ 2582Β/31-12-2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της με Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:"Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα"».
 
270. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-25779
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english