Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
256. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.40021/οικ.11259/571  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32257
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους.
 
257. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 287025  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-32249
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018.
 
258. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2018 Αριθμός: ΦΕΚ687Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ2018/Χ.Π.464  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ687Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32252
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
259. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1033
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 685Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1033
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση ΠΟΛ 1033/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει».
 
260. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1ε/ΓΠ33942/17  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΥΓ-32243
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.
 
261. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/2/2018 Αριθμός: ΦΕΚ25Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4519/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ25Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32299
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.
 
262. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/2/2018 Αριθμός: ΦΕΚ612Β
Πρωτόκολλο: 4748  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ612Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός,κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
 
263. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/2/2018 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/157/235731  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32212
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018.
 
264. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2018 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/οικ.12480/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147).
 
265. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ/οικ.9290/183  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32189
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32189
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.
 
266. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.9187/183  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32182
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
 
267. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ/οικ.3376/73  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32185
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν. 4488/2017 - Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα.
 
268. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 14/2/2018 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΛΣΥΝ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σειρά όρων της διακήρυξης είναι μη νόμιμοι διότι περιορίζουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού και είναι δυσανάλογοι με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η Πράξη αφορά στο έργο: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED» του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 
269. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/2/2018 Αριθμός: ΦΕΚ439Β
Πρωτόκολλο: οικ.2307  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ439Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32196
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης,7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.
 
270. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/οικ.11664  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-32214
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και των στελεχών τους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english