Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1235
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1235  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1235
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199).
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1231
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1231  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1231
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018).
 
18. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-33335
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, ΔΧ/2019, ΔΠ/2019.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 19/12/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 237
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 237/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 237
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέματα επιβολής του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, των δυνητικών ανταποδοτικών τελών και του τέλους ακίνητης περιουσίας σε χώρους, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων της εγκατασταθείσας αυθαίρετης χρήσης.
 
20. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5738Β
Πρωτόκολλο: 137111  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5738Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018.
 
21. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ.1186/1517040  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-33336
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33336
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
22. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ212Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4583/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ212Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33334
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1188383 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33339
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33339
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών.
 
24. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 9354  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΠΡΠ-33357
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1228
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1228
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201).
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1227
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1227
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33332
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
 
27. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5970Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ5970Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει.
 
28. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5619Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5619Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45231/20.04.2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».
 
29. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2018 Αριθμός: 51
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./1179/1484463  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-51
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33305
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33298
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α') για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english