Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
31. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/10/2002 Αριθμός: ΦΕΚ242Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3060/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ242Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21014
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 
32. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 9/10/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 551
Πρωτόκολλο: 551/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 551
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13382
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίληψη Ερωτήματος: α) Μπορεί να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές που προσκομίζονται από τον ανάδοχο κατασκευής ενός δημόσιου έργου, κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης - όπως τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής του - μετά την πάροδο τριων μηνών από την υποβολή από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία στην Προϊσταμένη Αρχή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, χωρίς την έκδοση σχετικής απόφασης για την έγκρισή του και β) Στην περί τούτου Πράξη της Δ/σας το έργο Υπηρεσίας, πρέπει να αναφέρεται ότι η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται λόγω αυτοδίκαιης συντέλεσης της Οριστικής Παραλαβής του έργου, δοθέντος ότι - κατά την άποψη της ερωτώσας Υπηρεσίας - η άπρακτη πάροδος της προαναφερθείσας προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/10/2002 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: Δ17α/103/6/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3021/02 (ΦΕΚ Α' 143). (Η "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" αφορά μόνο στους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής).
 
34. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2002 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/70/Φ.1.3  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12996
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγχος συμβάσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών. (Βλέπε και Εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 25/2002 και 35/2003)
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1231
Πρωτόκολλο: 1075186/3583-19/0016  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1231
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13018
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2002 σε περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών και Πειραιώς.
 
36. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/9/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/8040  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-13008
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13008
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογικές απαλλαγές σε περίπτωση συγχώνευσης εταιρειών.
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1229
Πρωτόκολλο: 1077209/1542/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1229
Συνημμένα: Παράρτημα με πίνακα χαρακτηριστικών, περιγραφή Record οριστικής δήλωσης και βεβαίωσης αποδοχών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13017
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/9/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1227
Πρωτόκολλο: 1076761/538/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1227
Συνημμένα: Πίνακας αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12960
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/9/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1228
Πρωτόκολλο: 1077160/10691/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1228
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002 (Ν. 2992/2002, Αρθρα 10,12-16)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2992/2002, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/9/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1225
Πρωτόκολλο: 1075400/528/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1225
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12968
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση θεωρημένου Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών. (Βλέπε Εγκύκλιο: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1167).
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/9/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1224
Πρωτόκολλο: 1055613/10510/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1224
Συνημμένα: Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 396/2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12937
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και οι οποίες για λόγους διασποράς διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.Α., φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998.
 
42. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/9/2002 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/64/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: Υπ. Απόφαση Δ17α/02/59/ΦΝ 430 (ΦΕΚ 1081/Β'/20.8.2002)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12930
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέα όρια προϋπολογισμού για τις τάξεις Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/9/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1220
Πρωτόκολλο: 1071118/1872/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1220
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12928
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιορισμός των περιπτώσεων διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την έναρξη εργασιών ορισμένων επιτηδευματιών και κατά την ίδρυση εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστημάτων - αποθηκών κ.λ.π.).
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/8/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1217
Πρωτόκολλο: 1070153/1681/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1217
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 102/Α/1.5.2002 (ν. 3013 άρθρο 26 παρ. 12)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12909
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/8/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1215
Πρωτόκολλο: 1070121/1126/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12908
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη οφειλή τελών χαρτοσήμου για τα προεμβάσματα
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english