Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
31. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5503Β
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/63100/1742  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5503Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33292
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου.
 
32. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2018 Αριθμός: 50
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-50
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ).
 
33. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5465Β
Πρωτόκολλο: 121430  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5465Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011.
 
34. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/12/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 176737/6327  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-33279
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33279
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016.
 
35. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/12/2018 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/οικ.95226/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33317
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης που αφορά στον καθορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Βασικών Μελετητών των άρθρων 188 παρ. 6 και 123 παρ.3 του ν.4412/2016 (Α΄147).
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/12/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1219
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1219  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1219
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33272
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών.
 
37. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ201Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4579/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΠΡΠ-ΦΕΚ201Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.
 
38. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/12/2018 Αριθμός: ΦΕΚ200Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4578/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ200Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.
 
39. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6271  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-33266
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33266
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση του δικαστηρίου (Δ τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/17.
 
40. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/11/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5350Β
Πρωτόκολλο: Φ.Δ15/Γ/60091/1664  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5350Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).
 
41. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/11/2018 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι).
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4809  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33390
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33390
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/11/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1221
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1221  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1221
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’).
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/11/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1215
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1215  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων).
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/11/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4776  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33535
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33535
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπρόθεσμη τροποποιητική υποβολή μισθωτηρίου για συμπλήρωση ενεργειακού πιστοποιητικού.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english