Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/8/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1216
Πρωτόκολλο: 1069024/3248-19/0016  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1216
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12900
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/8/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1212
Πρωτόκολλο: 1063972/10615/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1212
Συνημμένα: Εγγραφο της Δ/νση έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις ενισχυόμενες δαπάνες των τεχνικών εταιρειών της περ. Φ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998.
 
48. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/8/2002 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/59/ΦΝ. 430  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για θέματα Νομαρχιακών Μητρώων.
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/8/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1211
Πρωτόκολλο: 1065804/1180/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1211
Συνημμένα: α) Υπ.Απόφαση Κ2-10200/26.7.2002, β) Υπόδειγμα ανακοίνωσης σύστασης Α.Ε., γ) Τέλη Δημοσίευσης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12852
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της Κοινής Απόφασης Κ2-10200/26.7.2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. "Διαδικασία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης παροχής αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας".
 
50. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/8/2002 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/59/ΦΝ402  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: Υπ.Απόφαση Δ17α/07/53/Φ.Ν.402 (Απόσπασμα ΦΕΚ 919/Β/19.7.2002)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12863
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης και παροχή οδηγιών για θέματα υποβολής και ελέγχου προσφορών σε δημοπρασίες δημοσίων έργων. (Συσχετισμός με εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 23/2000).
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1205
Πρωτόκολλο: 1064121/6004/ΔΕ-Β  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1205
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12843
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1206
Πρωτόκολλο: 1064690/3772/713/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1206
Συνημμένα: Τρία (3) υποδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19098
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία θεώρησης δύο σειρών του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
 
53. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/7/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 470
Πρωτόκολλο: 470/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 470
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13013
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν για τα δημοπρατούμενα ή απευθείας ανατιθέμενα δημόσια έργα, αρχικού συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση, ανώτερου από το όριο που γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα οδοποιίας, τέταρτης τάξης, σύμφωνα με την (αντικατασταθείσα) διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1418/84 (Α23), ο υπό του άρθρου 41 παρ. 1 του Π.Δ. 609/85 (Α223) προβλεπόμενος συντελεστής "σ" παραμένει σταθερός μόνο για το τρίμηνο που υποβλήθηκαν οι προσφορές ή εκδόθηκε εγκριτική απόφαση, σε περίπτωση που η σύμβαση καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία ή και για το επόμενο τρίμηνο.
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1204
Πρωτόκολλο: 1062997/1262/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12860
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρήση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης χωρίς θεώρησή του.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1198
Πρωτόκολλο: 1061911/438/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1198
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12842
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε νέα κατηγορία υποχρέων ΑΥΟ ΠΟΛ. 1166/29-5-2002 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις.
 
56. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2002 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17γ/08/53/Φ.Ν.223  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 363/2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12836
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Α) Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακού έργου υπολογίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της αρχιτεκτονικής μελέτης και μόνον αυτόν. Β) Οι προβλεπόμενες ποσοστιαίες μειώσεις των αμοιβών των μελετητών που αφορούν σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εφαρμόζονται επί του αθροίσματος των αμοιβών της (κυρίως) αρχιτεκτονικής μελέτης και των οικείων τευχών δημοπράτησης.
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1197
Πρωτόκολλο: 1060899/1577/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1197
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12859
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των αποφάσεων 1057587/1532/ΠΟΛ.1192/9.7.2002 "Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των φορολογικών διαφορών με βάση της απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2001 και άλλες διατάξεις" και 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/22.5.2002.
 
58. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/7/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/5787  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12845
Συνημμένα: Ιστορική Αναδρομή για τα ΜΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12845
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τέλη χρήσης και μεταβίβαση Μηχανήματος Εργων (ΜΕ). Κύριος ενός μηχανήματος έργου είναι ο κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας του.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1196
Πρωτόκολλο: 1060171/1527/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1196
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12841
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β΄) περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του.
 
60. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2002 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/25647  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικό Δελτίο και Οδηγίες Συμπλήρωσής του & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Εντυπο Γ' (Πιστοποιητικό Ιδιωτικών Εργων) και οδηγίες συμπλήρωσής του.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12759
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την υποβολή πιστοποιητικών εμπειρίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων, οικονομικών καταστάσεων και Εκθεσης Δραστηριότητας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english