Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1192
Πρωτόκολλο: 1057857/1532/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1192
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12857
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των φορολογικών διαφορών με βάση της απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2001 και άλλες διατάξεις.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1189
Πρωτόκολλο: 1056471/10448/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1189
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραλαβή δηλώσεων νομικών προσώπων σε ευρώ.
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1184
Πρωτόκολλο: 1053083/1351/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1184
Συνημμένα: Τμήμα των ΦΕΚ: 193/Β/3.3.1998, 2001/Β/11.11.1999 και 625/Β/21.5.2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12785
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Τροποποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του".
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/6/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1180
Πρωτόκολλο: 1051876/1305/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1180
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12713
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/6/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1182
Πρωτόκολλο: 1052127/2508-19/0016  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12702
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/6/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1181
Πρωτόκολλο: 1052084/10348/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1181
Συνημμένα: Υπ. Απόφαση 52253/25.2.2002 του ΥΠΕΘΟ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12701
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία αναπροσαρμόζονται σε ευρώ, τα χρηματικά ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2601/1998.
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1179
Πρωτόκολλο: 1050795/10180/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1179
Συνημμένα: Υπ. Απόφαση 51436/5.2.2002 του ΥΠΕΘΟ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Υψος παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και στις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής ή/και επιδότησης τόκων του ν. 2601/1998.
 
68. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2002 Αριθμός: 52
Πρωτόκολλο: Ε41/231  
 Αρχείο .pdf: 2002ΙΚΑ-52
Συνημμένα: Αρθρο 18 του ν. 2972/2001 και απόφαση Φ21/405/28.3.2002 του Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12705
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ. Υπολογισμοί καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών.
 
69. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/6/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4788  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12694
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12694
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θόρυβος Μηχανημάτων Εργοταξίου.
 
70. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/6/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/2358  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12656
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 300/2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12656
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή αρ. 300/2002 Ατομικής Γνωμοδότησης. "Ανάκληση Διοικητικής Πράξης της Διαγραφής Εργοληπτικής Επιχείρησης από το ΜΕΕΠ".
 
71. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/6/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4710  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12653
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12653
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ), για το έτος 2002.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/6/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1174
Πρωτόκολλο: 1048281/2583/529/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1174
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13477
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους στο φόρο, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1171
Πρωτόκολλο: 1095078/10803/ΠΕ/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1171
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12636
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/1993 σε περίπτωση εισφοράς κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρία η οποία έχει προέλθει από μετατροπή ΕΠΕ ή προσωπικής εταιρίας.
 
74. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/5/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 329
Πρωτόκολλο: 329/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 329
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12893
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής εργοληπτικής επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) με βασική κατηγορία ως προς τον υπολογισμό της στελέχωσης εξειδικευμένες εργασίες ή υποκατηγορίες και κάλυψη της κατάταξής της σε πρόσθετες κατηγορίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις βασικές κατηγορίες έργων.
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1166
Πρωτόκολλο: 1045879/327/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1166
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12609
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υπόχρεων - Κωδικοποίηση των διατάξεων των Α.Υ.Ο. 1045300/286/0015Β/ΠΟΛ 1105/6.5.1999 (ΦΕΚ 1089/Β) και 1021001/167/0015Β/ΠΟΛ 1071/25.2.2000 (ΦΕΚ 359/Β).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english