Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1221
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1221
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26692
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1217
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1217  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1217
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26686
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθ. 195/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1216
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1216  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1216
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26681
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
 
64. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/9/2013 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/16664  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26669
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με το νόμο 4186/2013.
 
65. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/9/2013 Αριθμός: 55
Πρωτόκολλο: 070/9  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-55
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26667
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1218
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1218  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1218
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26682
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων - Ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
 
67. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/9/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 170613  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΚΑ-26683
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26683
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας "Εργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών" του παραρτήματος Ι της υ.α. 1958/2012 (Β'21), όπως εκάστοτε ισχύει.
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1215
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2369B  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26693
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.
 
69. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/9/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Οικ. 11117/2055  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26694
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26694
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQs) που υποβάλλονται στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ).
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/9/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ12Α/1143404/ΕΞ2013/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26687
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26687
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχειρηματική αμοιβή και υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
 
71. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/9/2013 Αριθμός: ΦΕΚ193Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4186/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΘΝΠ-ΦΕΚ193Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26647
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 
72. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/9/2013 Αριθμός: ΦΕΚ2261Β
Πρωτόκολλο: Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2261Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26672Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α΄/18−6−2008) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄/18−04−2013), για δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κατασκευή.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1210
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1210  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1210
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/9/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1209
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1209  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1209
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής.
 
75. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/9/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 31398  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26603
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26603
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english