Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
76. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/5/2002 Αριθμός: ΝΣΚ 314
Πρωτόκολλο: 314/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 314
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12894
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: 1. Αν από τις κείμενες διατάξεις προκύπτει δυνατότητα στελέχωσης: α) Ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης, με άλλα (επιπλέον του επιχειρηματία) στελέχη, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), χωρίς να συσταθεί προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και β) Εταιρείας (προσωπικής, Ε.Π.Ε ή ανώνυμης) με ένα μόνο στέλεχος εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Κ., δεδομένου ότι κατά την διάταξη της παρ. 7 του Π.Δ. 368/94, στην περίπτωση της Α.Ε δύο τουλάχιστον από τα στελέχη της πρέπει να συμμετέχουν στο Δ.Σ της εταιρείας. 2. Αν στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών και Ε.Π.Ε, εγγεγραμμένων μέχρι και τη 2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., απαιτείται όλοι οι εταίροι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ και να στελεχώνουν τις εν λόγω εταιρείες.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1167
Πρωτόκολλο: 1046323/326/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1167
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12625
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτική τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου "Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών" και δυνατότητα ενταμίευσης των δεδομένων των ημερολογίων πρωτογενών εγγράφων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα - υποχρέωση ενταμίευσης των δεδομένων της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αποθήκης ή του βιβλίου αποθήκης σε CD ROM - απαλλαγή από την θεώρηση των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίου μετόχων και του βιβλίου πρακτικών διαχείρισης (Αρθρο 7 παρ. 5 του ΠΔ 186/1992).
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1168
Πρωτόκολλο: 1046441/328/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1168
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12626
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στις ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
 
79. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/5/2002 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/1/74  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12651
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της οδηγίας 2001/78/ΕΚ για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 334/2000.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: 1044559/519/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12606
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω ακινησίας.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: 1044674/3189/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12607
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ οι οποίες δεν έγιναν δεκτές μέσω του συστήματος TAXIS NET.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: 1044675/3190/625/0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12608
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXIS NET.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο: 1044713/902/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: 1044748/2297/839/0014Δ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: Εντυπο 047 - ΦΠΑ/2002, Φ4/TAXIS
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12624
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (έντυπο 047-ΦΠΑ, έκδοση 2002, Φ4/TAXIS).
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1161
Πρωτόκολλο: 1044747/2296/838/0014Δ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1161
Συνημμένα: Εντυπο 052 - ΦΠΑ/2002, Φ5/TAXIS
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12623
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052-ΦΠΑ, έκδοση 2002, Φ5/TAXIS).
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: 1042642/1025/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12577
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη διόρθωση των τυχόν λανθασμένων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο.
 
87. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/5/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/4068  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12564
Συνημμένα: Ορια Ρύπων, Ορια Θορύβων, το σήμα CE και η ένδειξη LWA
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12564
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση Γενικής Εγκρισης Τύπου ΜΕ.
 
88. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/5/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/4010  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12553
Συνημμένα: Δήλωση Κατοχής ΜΕ και ενδεικτικός πίνακας ΜΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12553
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Δήλωσης κατοχής Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ), μαζί με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
 
89. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/5/2002 Αριθμός: ΦΕΚ537Β
Πρωτόκολλο: ΚΥΑ Δ14/50504  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ537Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-97) προς τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 "Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα".
 
90. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/4/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/ΟΙΚ/20738  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-12535
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 135/2002 και Υπ. Απόφαση Δ15/οικ/20273
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12535
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της Γνωμοδότησης 135/2002 του Α' Τμήματος ΝΣΚ. Οι εργοληπτικές εταιρείες, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2940/2001 έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης με πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων τους, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής αναδόχου δημοσίου έργου, με τη χρήση όλων ή ορισμένων από τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ, είτε με τη χρήση μιας από αυτές.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english