Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
91. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2013 Αριθμός: ΦΕΚ1839Β
Πρωτόκολλο: ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1839Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26514
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
92. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-5117  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26509
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26509
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναφορικά με την καταχώρηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστολή ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο αναφορικά με τη γενόμενη καταχώρηση.
 
93. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 32882/ΔΕ3828  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26528
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26528
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2013 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2014 – 2017 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 
94. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/124  
 Αρχείο .pdf: 2013ΙΚΑ-26499
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26499
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Β΄Τετραμήνου 2013 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1186
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1186  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1186
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26501
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1149/2013 διαταγής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.
 
96. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 391/90092  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΓΑΝ-26497
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26497
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν "με εντολή Υποργού".
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/7/2013 Αριθμός: ΦΕΚ167Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4172/2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ167Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26500
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 
98. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 24863/3163  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΡΓΑΣ-26496
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26496
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους.
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1182
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1816 Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26504
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄/29.02.2012) και του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 103 Α΄/30.04.2012), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α΄/20.09.2012).
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1179
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1762Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1179
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26531
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε.
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1177
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1177  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1177
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26474
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άμεση προώθηση εργασιών για την ικανοποίηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1178
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1178  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26478
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' και Β' τάξεως σε άλλη Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1176
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1176  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1176
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26483
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - Αντικατάσταση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 (ΦΕΚ Β΄51/25.1.2010).
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1174
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1174  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1174
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26473
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1173
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1793Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english