Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 150
106. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2002 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/24/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-7
Συνημμένα: ΦΕΚ 267/Β/6.3.2002
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12466
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης. Οροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας.
 
107. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/3/2002 Αριθμός: ΦΕΚ54Α
Πρωτόκολλο: Ν. 2992/2002  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ54Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12392
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1101
Πρωτόκολλο: 1026510/1658/370/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12410
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.
 
109. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2002 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/104  
 Αρχείο .pdf: 2002ΙΚΑ-12415
Συνημμένα: Βιβλιάριο Αποδεικτικού Απασχόλησης
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12415
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό Απασχόλησης εργαζομένων σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1096
Πρωτόκολλο: 1026176/498/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12426
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη υποβολή προσωρινών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1098
Πρωτόκολλο: 1026502/169/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1098
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1 - 31/12/2001.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: 1025069/155/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12428
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση ή μη εγγραφής των πτυχιούχων μηχανικών των ΤΕΙ σε οικείο Επιμελητήριο.
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: 1025081/10192/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12408
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της από 21.12.2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την επιβολή αυτοτελούς φορολογίας στα εισοδήματα από πράξεις REPOS και REVERSE REPOS.
 
114. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/3/2002 Αριθμός: 5
Πρωτόκολλο: Δ17α/35/1/Φ.5.14  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-5
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 756/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12393
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ. 756/2001 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ. του Κράτους. Σε περίπτωση περιορισμού του οικονομικού αντικειμένου, το ποσοστό παρακράτησης για την απόσβεση των προκαταβολών παραμένει σταθερό αλλά ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει το αναπόσβεστο μέρος αυτών μέσα σε έξι μήνες.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1097
Πρωτόκολλο: 1008244/857/Β0010  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1097
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12409
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται διευκρινίσεις επί του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1093
Πρωτόκολλο: 1022847/432/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: 1022626/480/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12387
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3α και 3β του άρθρου 21, του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α) "Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ".
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο: 1023354/440/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994 (ΟΕ, ΕΕ, Κ/Ξίες) καθώς και των ΕΠΕ, οικονομικού έτους 2002, και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
119. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2002 Αριθμός: ΦΕΚ267Β
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/13/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ267Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12466Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας και υπεργολαβίας.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2002 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: 1021090/133/0015  
 Αρχείο .pdf: 2002ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στην ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και στις ΔΟΥ Α' ΚΑΙ Β' Καλλιθέας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english