Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920
Σύνολο Εγγραφών: 286
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1175
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1850Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1175
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26527
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013 και διαδικασία υποβολής της.
 
107. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2013 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ10/46/1112144  
 Αρχείο .pdf: 2013ΟΑΕΕ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26446
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πάγια Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1172
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1172  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1172
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26450
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013).
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΣ Α 1109683 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26487
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26487
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1170
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1170  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1170
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26437
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.
 
111. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2013 Αριθμός: ΦΕΚ1655Β
Πρωτόκολλο: 329  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1655Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1171
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1171  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1171
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων.
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13 ΦΜΑΠ 1107741 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26482
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26482
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1675Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου.
 
115. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4.  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26435
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26435
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1669Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1625Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26423
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013.
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1625Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26425
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΦΕΚ154Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 28.06.2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ154Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν.3213/2003
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1625Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english