Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123
Σύνολο Εγγραφών: 36
31. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/1997 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: Δ14/19066  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-7
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτίμηση της κατηγορίας αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών.
 
32. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/3/1997 Αριθμός: 6
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/6/49  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-6
Συνημμένα: 2 Πίνακες
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6466
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων που ανατέθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 23/1993.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/3/1997 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/23/ΦΝ 382  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-4
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση γνωστοποίησης στα όργανα της Ε.Ε της απόρριψης των υπερβολικά χαμηλών προσφορών.
 
34. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/1997 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/7/20  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: 3 Πίνακες
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7052
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή πληροφοριών σχετικα με τις προσφυγές για παράβαση του ΠΔ 23/1993 κατά τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων.
 
35. Ο.Τ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/1997 Αριθμός: 501
Πρωτόκολλο: 501/2  
 Αρχείο .pdf: 1997ΟΤΕ-501
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6647
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονιστικές διατάξεις για εγκαταστάσεις (εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας για τα Δημόσια Εργα) και άλλες ρυθμίσεις στην εκτέλεση των έργων του ΟΤΕ.
 
36. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/1/1997 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 521  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΘΟ-7640
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7640
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικό σύστημα παροχής τεχνικής υποστήριξης στις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english