Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
136. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2001 Αριθμός: 7
Πρωτόκολλο: Δ17α/9/5/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-7
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση προσφοράς σε δημοπρασίες δημοσίων έργων. Η παράλειψη αναγραφής ολόγραφα του ποσού της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης των εργασιών δεν συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 21/2002.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 21/2/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 102
Πρωτόκολλο: 102/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11598
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 102/2001. Διαπιστώσεις εικονικών τιμολογίων μετά την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου και συμβιβασμού.
 
138. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/2/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΟΙΚ 2516  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11123
Συνημμένα: Πίνακας αποδεκτών
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11123
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασκηση Πειθαρχικού Ελέγχου των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.
 
139. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/2/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 94
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 94/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΥΓ-ΝΣΚ 94
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11913
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται κατά πόσο είναι δεσμευτικές για την Υπηρεσία οι εισαγγελικές παραγγελίες για χορήγηση αντιγράφων μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και άλλων εγγράφων, υπομνημάτων κ.λ.π.
 
140. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/2/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/1726  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11171
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11171
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτικός εξοπλισμός Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ).
 
141. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/2/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/2389  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11120
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συντελεστής για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Μελετητών.
 
142. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/2/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/1646  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11119
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά καταλληλότητας-Βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) (Γερανοί, Γερανοί-Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια, Αντλίες σκυροδέματος, Περονοφόρα, Εξέδρες Εργασίας).
 
143. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/2/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/1325  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11071
Συνημμένα: Δημοσίευμα για τα ΜΕ του περιοδικού "Ιδιωτική Ασφάλιση"
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11071
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρήση μηχανημάτων έργων (ΜΕ). Δημοσίευμα για τα ΜΕ, στο περιοδικό "Ιδιωτική Ασφάλιση", Ιανουάριος 2001, Ν370.
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/1/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 31
Πρωτόκολλο: 31/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11594
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ατομική γνωμοδότηση ΝΣΚ 31/2001. Ειδικές κυρώσεις - κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω απόρριψης της αιτιολόγησης ή λόγω αναιτιολόγητης χαμηλής προσφοράς.
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 25/1/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 39
Πρωτόκολλο: 39/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 39
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11596
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 39/2001. Υπόκεινται ή όχι σε κράτηση 1% υπέρ του Ε.Μ.Π. οι αμοιβές μελετητών;
 
146. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/1/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2596/ΔΕ-398  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΘΟ-11029
Συνημμένα: Πίνακες: ΔΕΚΟ, Αρμοδίων Υπαλλήλων, Χωροταξιακής Κατανομής, κλπ…
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11029
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2001. Γενικές Οδηγίες, Εθνικό Πρόγραμμα Δ.Ε., Περιφερειακά Προγράμματα, Νομαρχιακά Προγράμματα κλπ…
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1018
Πρωτόκολλο: 1007838/79/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένης κατηγορίας υπόχρεων Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1304/2000 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις.
 
148. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1017
Πρωτόκολλο: 1007417/296/26/Β0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11080
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων των παρ.1, 3 και 4 του άρθρου 24 του ν.2873/28.12.2000 (ΦΕΚ 285 Α). Μη διενέργεια διακανονισμού για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αγαθών.
 
149. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/1/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: 1007872/5381/803/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11081
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2000.
 
150. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/1/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: 1007147/1153/Τ&Ε.Φ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για υποθέσεις που αφορούν Μηχανήματα Εργων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english